Coface garanterar en smidig internationell handel
31.10.2017
Blogg

Kreditförsäkring - ett effektivt skydd mot obetalda fakturor

Fordringar är inte bara ett stressmoment för företaget som står för skulden. I slutändan drabbar ärendet även fordringsägaren själv, vars likviditet direkt påverkas av de uteblivna inkomsterna.

Uteblivna eller försenade inbetalningar kan snabbt leda vidare till kundförluster. Den aktuella kunden har då nedsatt betalningsförmåga och kommer förmodligen att ha svårt att hantera betalningen till ditt företag. Företag i den här situationen har i regel många skulder att betala av, och för varje ny faktura som kommer in så minskar chansen för att skulderna ska kunna betas av under den närmsta tiden.

Den här typen av företag, organisationer och verksamheter innebär med andra ord en stor risk och kan i slutändan resultera i svårlösta problem snarare än lönsamma affärer. Hur ska man då veta vilka företag som kan föra med sig sådana orosmoment? Ett effektivt skydd mot obetalda fakturor är att se till att skaffa sig gedigen insyn i deras affärer och verksamheter. På så sätt blir det möjligt att bygga upp en framförhållning och överblick över kundernas ekonomi, betalningshistorik och liknande.

Ett professionellt kreditförsäkringsbolag kan bidra med tjänster och verktyg för dig som behöver hjälp med att analysera kunder och partners. De erbjuder bland annat följande lösningar för skyddad försäljning och förbättrad kredithantering:

Kreditförsäkring - analys och uppföljning

En kreditförsäkring handlar om att säkerställa god kreditvärdighet. Vid första leverans till en specifik kund tittar bedömare då närmare på kundens ekonomiska status och riskfaktorer som eventuell skulle kunna leda till förluster av ett eller annat slag. Förutom detta ingår även uppföljning och löpande bevakning av kundernas ekonomi. Detta för att upptäcka alla eventuella riskfaktorer i god tid, redan innan de visar sig som försenade eller obetalda fakturor.

Proaktiv riskhantering

Riskhantering av det här slaget går underbenämningen risk managing och inkluderar olika typer av insatser som alla möjliggör ett förbättrat skydd mot ekonomiska fallgropar. För bästa resultat är det viktigt att arbetet anpassas efter just det unika företagets behov och baseras på proaktiva insatser som också värnar företagets kundrelationer.

Företag som strävar efter att effektivisera sin riskhantering och som vill minska risken för obetalda fakturor kan kontakta Coface. De erbjuder skräddarsydda tjänster och möjligheten att stabilisera bolagets likviditet. Mer information om Coface olika och kompetensområden hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp