Coface garanterar en smidig internationell handel
18.09.2015
Blogg

Kreditförsäkring för tillväxt och bättre säkerhet

Både stora och små företag behöver någon form av kredithantering för att kunna driva sin verksamhet på ett framgångsrikt och hållbart sätt. Utebliven eller sen betalning kan skada ett företag på flera sätt. Små företag med lägre omsättning är särskilt utsatta, eftersom de i regel är beroende av ett ständigt kassaflöde för att kunna fortsätta med och utveckla sin verksamhet. Med en systematisk kredithantering och en tillförlitlig kreditförsäkring kan företag, stora som små, skydda sig mot förlorade intäkter och driva sin verksamhet framåt.

Ett företag som erbjuder kreditförsäkringar och tjänster som underlättar för företag att hantera sina kundkrediter är Coface. De erbjuder bland annat även exportkredit som gör exportaffärer säkrare. De största fördelarna med kreditförsäkringar och kredithantering presenteras nedan:

  • Minskade risker: Kreditförsäkringar kan vara till stor hjälp när det gäller att minska risken för förluster i samband med affärer, vilket säkerställer arbetskapitalet. Risken att drabbas av insolvens eller konkurs minskar också avsevärt för de företag som skaffat sig en kreditförsäkring.
  • Bättre likviditet: Intjänat arbetskapital ger företaget möjlighet att driva sin verksamhet på ett smidigt sätt vilket även gör att de kan utöka sin verksamhet. Det finns flera metoder för att skydda ekonomin i sitt företag kreditförsäkring är ett av dem.
  • Bättre konkurrenskraft: När företag har en trygg ekonomi blir självförtroendet större när det gäller att utöka verksamheten och skaffa sig bättre konkurrensfördelar och stärka sitt namn på marknaden.
  • Riskanalys: Lösningar för kredithantering kan även innefatta riskanalys av potentiella kunder som ett företag funderar på att göra affärer med. Med expertutlåtande och en bedömning av de risker som finns kan företaget själva avgöra om de vill göra en affär eller inte. Detta innebär att företaget kan undvika dåliga affärer och således även undvika stora förluster.

Hos kredithanteringsföretaget Coface AB kan man få hjälp med allt från riskanalyser, och rådgivning till inkasso, kredithantering med mera. Företaget kan anpassa tjänsterna så att de passar en enstaka affär eller ett företags verksamhet på bästa sätt.

"Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface."

Sidans topp