Coface garanterar en smidig internationell handel
23.10.2015
Blogg

Kreditförsäkringar - finansiering för företag

De företag som säljer produkter och tjänster på kredit kan komma att lida förluster på grund av kunders försenade eller uteblivna betalningar. Uteblivna betalningar påverkar kassaflödet och kan vara kritiskt för finansiering av företagets forstsatta utveckling. På grund av detta är det av stor vikt att man har en plan och någon typ av buffert att falla tillbaka på om en krissituation skulle uppstå.

Coface är ett företag som arbetar med kredithantering och erbjuder bland annat tjänster för planering och finansiering av uteblivna betalningar. De arbetar med inkasso-, fakturerings- och försäkringstjänster efter kundernas behov och förutsättningar. Inkassotjänster och försäkringar är två effektiva sätt att försäkra sitt företag mot förluster på grund av obetalda fakturor. Tjänsterna förklaras nedan:

  • Kreditförsäkring: En kreditförsäkring är ett skydd mot obetalda fakturor som kan påverka ett företags förmåga att driva sin verksamhet. Kreditförsäkringen täcker fyra områden som strävar mot att försäkra försäljningen, finansiera utvecklingen, täcka risker och utvärdera marknader. Genom ett förebyggande system handlar det om att analysera betalningsförmågan hos företagets kunder för att förutse betalningssvårigheter, och på det sättet kunna planera nödvändiga åtgärder.
  • Inkasso: Dessa ärenden är viktiga för att driva in skulder till företaget, och med hjälp av ett finansbolag kan den här typen av riskhantering skötas diskret och effektivt. De anställda på Coface har hög juridisk kompetens och möter alltid gäldenärerna på deras egna språk och förhandlar med en bakomliggande förståelse för den lokala marknaden och lagar. Ärendena som mottas hanteras inom ett dygn för att minimera förluster för företaget.

Förutom kredithantering arbetar Coface med rådgivning och riskanalyser. De bedömer kreditvärdigheten hos dina kunder och handelspartners för att du ska kunna fatta välgrundade beslut om handel på korrekta kreditvillkor. Tack vare expertisen som finns hos Coface anställda, finns även 160 landriskbedömningar som uppdateras regelbundet tillgängliga. Dessa innehåller markoekonomiska, finansiella och politiska uppgifter och ger en uppskattning om den genomsnittliga kreditrisken i ett land. 

 Coface verkar vara ett pålitligt företag när det kommer till kredithantering, och deras experter kan konsulteras för frågor om faktura och finansiering i Stockholm.

 “Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp