Coface garanterar en smidig internationell handel
18.03.2016
Blogg

Kredithanteringstjänster för företag

Enligt en artikel publicerad av International Credit Insurance och Surety Association, förklaras kredithantering som följande:
"Säkerställer att kunden betalar i tid, kreditkostnader hålls nere, skulder hanteras på ett sådant sätt att betalning erhålls utan att skada relationen med kunden".

Varje företag har olika krav när det kommer till kredithantering och ”one-size fits all” kan inte tillämpas. Därför bör varje företags specifika behov ses över och anpassas därefter. Coface erbjuder olika kredithanteringslösningar till företag och har även utformat moduler så de kan skräddarsy en försäkring för att uppfylla kraven hos olika verksamheter.
Vissa kan vara ute efter försäkringstjänster medan andra kan vara intresserade av tjänster inom kredithantering. Syftet med kredithantering är att ha ett väl fungerande system och bibehålla en sund relation till sina kunder genom att erbjuda flexibel finansiering.

Nedan tjänster brukar ses som viktiga:

• Kreditförsäkring: Att få fakturor försäkrade är ett smart sätt för finansiering av obetalda fakturor. Vid utebliven betalning skyddar en kreditförsäkring och hjälper företag att hantera sina kundfordringar och därmed ger företaget ett stabilare rörelsekapital. I en kreditförsäkring hos Coface ingår skydd mot uteblivna betalningar och insolvens samt bevakning och uppföljning av kreditvärdighet.

 

• Fakturering: Coface erbjuder tjänster som fakturafinansiering i Stockholm. Coface köper obetalda fakturor av företag och tar därmed över hela ansvaret för kundfordringar och följer upp hela vägen.

 

• Inkasso: En annan viktig tjänst som faller under kredithanteringen är av inkasso. Det sparar mycket tid för företag som annars kan gå åt till att följa upp utebliven betalning från kunderna. Ett kredithanteringsföretag bedriver denna tjänst med yttersta omsorg och professionalism.

 

• Riskbedömning: Med en fördjupad forskning om marknader som täcker de flesta verksamhetsområden fås ett täckande kreditförsäkringsskydd för varje enskild kund.

Detta resulterar i en rapport som hjälper företag att välja pålitliga kunder med bra kredithistoria, vilket eliminerar risken för uteblivna betalningar och finansiella svårigheter.

Coface AB har varit i branschen i flera år och är globalt verksamma. Med experter i ca 97 länder har Coface en en gedigen kunskap om verksamheter lokalt och internationellt och kan erbjuda företag lämpliga lösningar inom finansiering, inkasso och riskbedömning.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp