Coface garanterar en smidig internationell handel
25.11.2015
Blogg

Kreditinformation

När ett företag väljer att sälja sina produkter eller tjänster på kredit innebär det alltid att man tar ett antal risker. Det kan vara svårt att kontrollera när kunden betalar sina fakturor, och ibland att de ens betalar över huvud taget. Om något sådant skulle inträffa kan det för företaget innebära att det blir svårt att driva den dagliga verksamheten som vanligt.

Att ett företag har tillräckligt med rörelsekapital är essentiellt för att verksamheten ska kunna gå runt. För att försäkra sig om att detta finns och att betalningar kommer att göras i tid, kan man utnyttja kredithanteringstjänster som att till exempel göra en kreditupplysning på en kund.

Coface arbetar med kredithantering och tar bland annat fram kreditinformation för sina kunders räkning. Denna används sedan för att ta strategiska och smarta beslut. Coface erbjuder följande tjänster:

  • Kreditförsäkringar: Att försäkra sina krediter är ett bra sätt att se till att det finns tillräckligt med rörelsekapital inom verksamheten. På det sättet kan företaget fokusera på det dagliga arbetet och utforska nya marknader på ett säkert sätt.
  • Kreditinformation: Coface arbetar som tidigare nämnt med att ta fram kreditinformation som exempelvis betalningshistorik åt sina kunder. Baserat på den här informationen kan sedan företaget ta beslut om att göra eller att inte göra affärer med en viss aktör. Coface utvärderar och analyserar även marknader för kunds räkning.
  • Inkassotjänster: Ytterligare ett sätt att minska risken för uteblivna betalningar är att använda sig av en inkassotjänst för att driva in skulder. På det viset kan företaget vara förvissade om att betalning kommer att ske och slipper lägga ner tid på att följa upp detta på egen hand.
  • Fakturering: Genom att sälja sina fakturor till en tredje part som tar över hantering och ansvar över dessa, får företaget betalt och slipper lägga ner tid på att driva in skulder och betalningar.

Coface har stor erfarenhet av kredithantering och erbjuder skräddarsydda lösningar åt sina kunder. Genom sina experter kan de hantera kredittjänster i olika länder och på olika marknader. Väljer du att anlita Coface i Sverige för att utvärdera dina nuvarande eller potentiella kunders betalningsförmåga får du alltså kreditinformation på svenska.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp