Coface garanterar en smidig internationell handel
19.05.2015
Blogg

Kreditupplysning

Obetalda krediter är något som kan försvåra verksamheten för vilket företag som helst. En obetald kredit kan ha olika orsaker som konkurs, insolvens eller externa faktorer som det politiska läget i en region eller ett land. Ett sätt att skydda sig mot obetalda krediter är att teckna en kreditförsäkring. Men det finns även förebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra företag från att hamna i en sådan situation över huvud taget.

Genom att skaffa sig upplysningar om företaget man planerar att handla med kan man enklare skapa sig en bild av företagets betalningsförmåga och därefter göra en bedömning om man vill genomföra affären. Att skaffa relevant information om ett företag på egen hand kan vara svårt. Då kan det vara bra att veta att det finns företag som erbjuder tjänster som kreditupplysning och bakgrundskontroll av företag. Ett sådant företag är Coface som även erbjuder kreditförsäkringar vilket gör det möjligt att skaffa sig ett heltäckande skydd mot obetalda krediter.

Coface genomför ständigt utförliga undersökningar av olika marknader och regioner och kan därför erbjuda en pålitlig kreditinformation av alla typer av företag. I vissa regioner är det vanligare med sena eller uteblivna betalningar vilket gör det viktigt att göra en helhetsbedömning av de risker en affär innebär. Risker kan utgöras av företagsspecifika förutsättningar, naturkatastrofer, global ekonomi och politiska förhållanden. En utförlig kreditupplysning tillsammans med en kreditförsäkring som försäkrar mot de risker som finns i varje specifik affär gör affären säkrare för kreditgivaren.

Några av fördelarna med att vara förutseende och försäkra sig mot obetalda krediter är att:

  • man kan göra affärer med aktörer runt om i världen utan att riskera stora förluster 
  • det innebär en större säkerhet för kreditgivare
  • kredithanteringen blir enklare
  • risken för störningar i arbetsflödet till följd av utebliven betalning eller leverans blir mindre

Coface erbjuder skräddarsydda lösningar som anpassas efter de specifika krav eller behov som finns i olika branscher eller företag. Tjänsterna sträcker sig från kreditupplysning och riskbedömningar till kreditförsäkringar och inkassotjänster. Tjänsterna utformas för att skapa ett heltäckande skydd mot obetalda krediter genom förebyggande åtgärder som riskbedömningar, och försäkringar, som ger ett ekonomiskt skydd mot utebliven betalning, samt inkassotjänster.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp