Coface garanterar en smidig internationell handel
29.12.2016
Blogg

Kreditupplysning skyddar företag från risker

Kunder och samarbetspartners är oftast det viktigaste för ett företags framgång. Åtminstone så länge samarbetet fungerar bra och kunderna kan betala för sig. Om deras ekonomi plötsligt skulle försvagas så står verksamheten plötsligt utan viktiga betalningar, vilket i sin tur kan leda till svårhanterliga förluster.

Om skulden inte hanteras snabbt så är risken stor att fler skulder kommer att byggas på den första, vilket gör problemet ännu svårare att lösa. Både för säljare och köpare. Företag som väljer att anlita ett  kreditförsäkringsbolag har i det här läget en stor fördel. Helt enkelt eftersom de då ges tillgång till system som redan i ett tidigt skede varnar om kundens betalningsavvikelser. Ett sådant bolag erbjuder ofta också bland annat följande tjänster:

Kreditupplysningar

En kreditupplysning kan göras på både företag och privatpersoner och ger en bra bild av den aktuella ekonomiska statusen hos till exempel en kund. Betalningsanmärkningar, skuldsaldo, kreditvärdighet och rating, bokslut, årsredovisning, styrelseinformation samt betalningshistorik är en del av det som ingår i en sådan upplysning.

Inkassotjänster

Hur viktig kundrelationen än må vara så är det i slutändan viktigt att företag faktiskt får betalt för sina produkter eller tjänster. Om inte påminnelser räcker till så krävs då inkasso- och indrivningstjänster av olika slag. För att kunna hantera sådana ärenden, nationellt och utomlands, underlättar det att anlita ett kredithanteringsbolag. Genom att lämna över uppdraget kan företaget arbeta på som vanligt, och slipper hamna i energislukande kundkonflikter.

Riskanalys

Bara genom att, redan i ett tidig stadie, få information om marknaders, länders, branschers och kunders ekonomiska hälsa är det möjligt att slippa risker som i förlängningen kan påverka verksamhetens kassaflöde. Men då krävs löpande analyser och utvärderingar av företag och marknadsläge. En professionell aktör med god kompetens inom kredithantering kan hjälpa bolag få en bättre överblick över marknadens förutsättningar.

Framgång kommer sällan av sig självt. Starka företag baseras istället på aktiva insatser inom risk- och kredithantering. Helt nödvändiga faktorer när du vill bygga stabila kassaflöden. Ofta är det dock svårt att hantera allt detta arbete internt inom den egna verksamheten. Du som strävar efter att minska risken för uteblivna inbetalningar kan istället kontakta Coface. De är ett kreditförsäkringsbolag som optimerar dina möjligheter till skydd mot finansiella risker. Mer information hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp