Coface garanterar en smidig internationell handel
07.07.2015
Landrisk

Kvartalsbedömning: Uppdaterade landrisker

Kvartalsbedömning: Uppdaterade landrisker

Kina nedgraderas. Ekonomier som drabbats av nedgången i oljepriserna återinns nu på vår negativa bevakningslista.

 Många länder står inför hela bördan av nedgången i oljepriserna, särskilt tillväxtländer med  reviderade tillväxtprognoser till 4% 2015 (jämfört med 4,2% i mars 2015). Samtidigt som utvecklade ekonomier (2% tillväxtprognosen för 2015 och 2016) drar nytta av den svaga återhämtningen som tar form i euroområdet (1,5% år 2015).

 

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter i Eurasien

Tjeckoslovakien, Portugal och Vietnam är några av de länder som  återfanns på vår positiva  bevakningslista januari 2015. De fortsätter på rätt spår med ekonomier som drivs av den privata konsumtionen.

 

Tjeckoslovakien gynnas av den ekonomiska återhämtningen i Västeuropa ( den europeiska bilmarknaden) och har uppgraderats till A3.

 

 Lugnad av tillfredsställande betalningserfarenhet, har Coface uppgraderat Portugal till A4 och bekräftar en fortsatt positiv företagsutveckling, särskilt bland exportföretag.

 

 Vietnam uppgraderas till B. Här ser vi en en acceleration i den privata konsumtionen tack vare låg inflation och förbättrat konsumentförtroende. Extern risk har minskat, är bytesbalansen i överskott och valutareserven förbättras.

 

Kanada, Algeriet och Gabon lider av effekterna av lägre oljepriser
  • Kanada: Landbedömningen  A1 har placerats på vår negativa bevakning lista med tanke på konsekvenserna av nedgången i oljepriserna på investeringar, risker som tynger fastighetssektorn och mot bakgrund av negativ tillväxt under Q1 2015.
  • Algeriet: A4 bedömningen  har också lagts på negativa bevakningslistan. Nedgången i oljepriset har haft en negativ inverkan på de offentliga räkenskaperna och landets bytesbalans. Om priserna inte stiger kommer aktiviteten i landet att förbli långsam.
  • Gabon: B bedömningen har lagts på negativa bevakningslistan. Landets höga oljeberoende är inställd på att leda till en nedgång i den ekonomiska aktiviteten till 4% 2015 (jämfört med ett genomsnitt på 5,4% under de senaste åren).
  • Tanzania lider av den snabba nedgången i sin växelkurs gentemot den amerikanska dollarn.  Nedskrivningen av shillingen  orsakar oro och företag kan drabbas avsevärt. Landets tillväxt mattas medan det offentliga underskottet fördjupas. Coface har placerat sin B bedömning på negativa bevakningslista.
  • i Madagaskar: Ekonomin lider av fortsatt politisk instabilitet. Dess C bedömning återfinnes även på den negativa bevakningslistan.

 

Nivån på företagslån i den kinesiska ekonomin är en orsak till oro

Kina återfanns på vår negativa bevakningslista i januari 2015 och vår bedömning har nedgraderats till A4. Landets nivå av privata skulder ökar, främst på grund av företag. De uppgick till 207% av BNP 2014, jämfört med 130% 2008 (enligt IMF). Denna nivå anses oroande och är mycket högre än de nivåer som noterats i andra tillväxtländer. Som sådan, kan solvensen i företag i känsliga sektorer påverkas. Cement--, kemikalier -och stål segmentet  i samband med utgifterna  inom infrastrukturen försvagas genom sin överkapacitet.

Läs hela pressmeddelandet : Kvartalsbedömning: Uppdaterade landrisker (374,12 kB)
Sidans topp