Coface garanterar en smidig internationell handel
22.09.2015
Landrisk

Kvartalsuppdatering av landriskbedömningar

Kvartalsuppdatering av landriskbedömningar

Stora och små tillväxtländer upplever kraftig turbulens

Även om den globala tillväxten fortsätter att återhämta sig kommer hastighet  inte överstiga 3% för fjärde året i rad. De avancerade ekonomierna uppvisar bättre reslutat : Aktiviteten i USA steg kraftigt under det  andra kvartalet och den gradvisa uppgången forstsätter tack vare både konsumtionen och investeringar i euroområdet.

 

Tillväxtländerna  överskuggas av de svaga råvarupriserna och nedgången i valutakurserna mot dollarn. I ett antal av de större tillväxtekonomierna saktade verksamheten ner (Kina, Turkiet, Sydafrika) eller gick in i recession (Ryssland och nu Brasilien). Den kinesiska aktiemarknadens kollaps och dess konsekvenser på råvarupriserna har endast intensifierat dessa brister. Enligt Coface, kommer landrisken i tillväxtländerna förbli en viktig punkt av vaksamhet i år.

 

Ett antal mindre tillväxtländer, dras ned av stora tillväxtländer

På grund av en försämrad makroekonomisk situation i de stora tillväxtländerna  varnar Coface för en ökning av risknivån i flera mindre länder

  • Malaysia: Riskbedöming A2, på vår negativa bevakningslista. Landet som är beroende av extern efterfrågan  lider till följd av avmattningen i den kinesiska ekonomin (en av sina viktigaste partners) och nedgången i råvarupriserna. De höga nivåerna av hushållens skuldsättning och den offentliga skulden är en risk.
  • Armeninen: Riskbedömning C,  på vår negativa bevakningslista på grund av dess ekonomiska och finansiella beroende av Ryssland och dess politiska instabilitet och försämringen av de offentliga finanserna.
  • Tunisien som  har förlorat den positiva riskbedömingen B sedan mars 2015 kommer med stor sannolikhet  att gå in i recession till följd av terrorattackerna där främst turistsektorn drabbats. Det fortsatta terroristhotet och ökade sociala spänningarna i sektorer som tidigare drabbats av den ekonomiska krisen har raderat de första positiva effekterna av den politiska övergången

 

Latinamerika: bedömningarna av fyra länder nedgraderade ett steg på vår skala

Latinamerika (prognostiserad nedgång 0,2%  2015) genomgick en ny revidering av bedömningarna.

Länder i denna bedöming: Brasilien, Ecuador, Chile och Trinidad och Tobago

Uppdaterad riskbedöming september

 

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

 

Läs hela pressmeddelandet : Kvartalsuppdatering av landriskbedömningar (378,78 kB)
Sidans topp