Coface garanterar en smidig internationell handel
27.01.2016
Landrisk

Landrisker Januari 2016

Landrisker Januari  2016
Att bevaka
  • Utvecklade ekonomier: många orsaker till oro, bland annat volatiliteten på finansmarknaden och den billiga oljan samt den kinesiska nedgången
  • Tillväxtländer: förutom trög tillväxt en ökad skuldsättning bland företag
  • Ökade politiska risker som skulle kunna påverka näringslivets förtroende inom alla regioner

 

Ett nytt år av politisk osäkerhet

Det kommer att krävas en försiktig strategi under 2016 inför de ökade landriskerna. I en värld med svag tillväxt, där Coface prognostiserar 2,7% (2,5% under 2015 ) förväntas de risker som framkom under 2015 att kvarstå.

 

Valet i USA och, framför allt, risken för en "Brexit" kommer sannolikt att tynga företagens förtroende. I den framväxande världen är osäkerheter fortsatt hög i Mellanöstern. Risken för terrorism kan leda till starkare nationalistiska rörelser. Enligt Coface politiska riskbedömning  är det främst Turkiet och Brasilien som  sticker ut på grund av den växande politiska instabiliteten mellan 2007 och 2015, till följd av betydande försämring av den ekonomiska situationen. Brasilien, vars politiska kris och recession  väntas fortsätta under 2016, såg därmed sin landrisk nedgraderas för andra gången på mindre än ett år, till C.

 

Utvecklade ekonomier: Återhämtning under tryck

Sammanfattningsvis kommer de utvecklade ekonomierna att se en måttlig tillväxt under 2016. Den beräknas till 2%. De viktigaste frågorna inkluderar även beroendet av råvarupriserna, den kinesiska nedgången och volatiliteten på finansmarknaderna.

 

Det låga fatpriset på olja bör fortstätta under 2016 på grund av det fortsatta överskottet i oljeförsörjningen som delvis kan hänföras till Irans återkomst på marknaden.

 

Kanada som påverkats kraftigt av nedgången av investeringar i oljesektorn har minskat från den bästa riskgruppen och bedöms nu A2.

Japan är också bland de potentiella offer för den mer-uttalad än väntat kinesiska avmattning, med tanke på att 18% av dess export är avsedda för Kina. Svag tillväxt (beräknad till 0,9% för 2016), den ihållande risken för deflation och nödvändigheten av finanspolitisk konsolidering, förklarar bedömningen   A1 enligt vår negativa bevakningslista. Inte överraskande kommer den minskade efterfrågan och turismen från Kina att fortsätta att påverka  Hong Kong och Taiwan, även de på vår negativa bevakningslista.

 

appendice-CP

 

   

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Landrisker Januari 2016 (293,77 kB)
Sidans topp