Coface garanterar en smidig internationell handel
21.01.2014
Landrisk

Landriskkonferens 2014: Bättre utsikter för industriländerna

Bättre utsikt för industriländerna

Under 2014 kommer landrisker att förändras i linje med en mer klassisk modell. Bättre utsikter för industriländerna medan klimatet för viktiga tillväxtmarknader är fortsatt ansträngt.

  

Avancerade ekonomier: Kan vi se en förbättring eller stabilisering?

Återhämtningen i  de avancerade ekonomierna  präglas av skillnader mellan länderna. Situationen för företag i USA (A2 bedömning sedan oktober 2013)  har förbättrats avsevärt. "Corporate America" är den starka länken i ekonomin och har ett flertal styrkor: hög självfinansieringsgrad, en historik av god lönsamhet, låg skuldsättningsgrad och en stark investeringsvilja. Tydligare budget-och penningpolitik och en ökad efterfrågan av hushållens bidrar till denna positiva trend.

I Europa noterar Coface en förbättring i Tyskland och Österrike (tilläxtprognosen är 1.7% under 2014). De ekonomiska aktiviteterna i Tyskland är mycket känsliga för världshandeln men kan nu förlita sig på hushållens konsumtion. Antalet bolag på obestånd har minskat och är mindre kostsamma (för det senaste året -9.1% i antal och -6.3% i kostnader [1]. Denna uppgång gynnar Österrike där arbetslösheten är låg och antalet konkurser minskar.

Bland de europeiska länder som lyckats genomföra reformer och sänka kostnaderna sticker Irland ut: en tillväxt på +1,7% förväntas under 2014, ökad export (som gynnas av amerikansk och brittisk tillväxt)och ökat förtroende från företag och hushållen. Arbetsmarknaden som var det senaste årets stora utmaning har börjat förbättras och fastighetspriserna visar tecken på en stabilisering. Dessa framgångar har föranlett Coface att uppgradera Irland till A3, samma nivå som Frankrike och Storbritannien.

Prognosen är mer blandad för euroområdet där man trots allt kan se att risker har upphört att öka. I Frankrike har de misslyckats med att radikalt minska kostnanderna. Företag är alltjämt sårbara för fluktuationer i den inhemska efterfrågan som fortfarande är mycket svag jämfört med det historiska genomsnittet (+0,6%, tillväxtprognos 2014). Konsekvensen av denna sårbarhet är att antalet konkurser kommer att förbli hög på omkring 62,000 under 2014. Den svaga inhemska efterfrågan och dominansen av små instabila företag i kombination med brist på innovation förhindrar kredrisken i Sydeuropa från att förbättras. Dessutom finns det en hög nivå av företagsskulder i exempelvis Spanien.

 

En avmattning i tillväxten har slagit rot i tillväxtländerna

Under 2014 kommer BRICS ländernas tillväxt att sjunka jämfört med den genomsnittliga tillväxten under 2000-2011.

Investeringar möter hinder av strukturell karaktär. Otillräcklig infrastruktur, ett problematiskt affärsklimat och brist på kvalificerad arbetskraft.  Valutakurser kommer att förbli sårbara, i synnerhet eftersom Brasilien, Indien, Turkiet och Sydafrika går till val 2014.

 

Fyra länder i Afrika är inte föremål för den nya riskökningen.  Trots en instabil säkerhetssituation är Coface bedömning  för Rwanda och Nigera ett positivt D och C för Kenya.  Även Elfenbenskusten har uppgraderats till C.  Tillväxten bör förbli stark under 2014 och upprätthålls av en  diversifiering av  sektorer  som gynnar konsumententerna.

 

[1]Den finansiella kostnaden mäts genom leverantörs- och bankskulder.

 

 

 

 

 

Läs hela pressmeddelandet : Landriskkonferens 2014: Bättre utsikter för industriländerna (81,37 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp