Coface garanterar en smidig internationell handel
30.12.2015
Blogg

Leveranssäkring för kreditskulder

Obetalda eller försenade fakturor kan innebära stora risker för företag som säljer produkter eller tjänster på kredit. Speciellt för företag med mindre omsättning är det extremt viktigt att det finns nog med rörelsekapital för att bedriva den dagliga verksamheten. För att försäkra sig om detta kan företag utnyttja olika kredithanteringstjänster som exempelvis leveranssäkring och kreditförsäkringar. Coface AB erbjuder skräddarsydda tjänster inom kredithantering för att skydda företag mot förluster och hjälpa dem åstadkomma tillväxt.

I Coface tjänsteutbud ingår bland annat följande:

  • Leverantörsförsäkring: Den här typen av försäkring skyddar köparen från förluster vid utebliven leverans. För företag med många underleverantörer i olika länder kan detta vara mycket användbart och tjäna som en säkerhet när man gör affärer. Försäkringen garanterar inte att du får dina varor levererade, utan täcker istället de förluster som kan uppstå i den här typen av situation.
  • Professionell rådgivning: Coface granskar både dina kunders betalningshistorik och analyserar olika marknader du vill ta dig in på. Arbetet resulterar i grundliga rapporter som du sedan kan använda för att ta smartare affärsbeslut och för att undvika att utsätta dig för onödiga risker.
  • Fakturering: Fakturabelåning innebär att du säljer dina obetalda fakturor till ett kredithanteringsbolag. Kredithanteringsbolaget tar sedan över fakturorna och har fullt ansvar för uppföljning och skuldindrivning. På det sättet kan du vara förvissad om att betalningar kommer att komma in vid rätt tidpunkt och slippa oroa dig för eventuella förluster.
  • Inkassotjänster: Som tidigare nämnts kan obetalda fakturor innebära stora svårigheter för företag att bedriva sin verksamhet. Det kan även vara svårt och tidskrävande att driva in dessa skulder från sina kunder. Om företaget dessutom har affärer utomlands kan processerna vara svåra att förstå sig på. Med en inkassotjänst kan arbetet dock underlättas avsevärt. På Coface arbetar kompetent personal med specialistkunskap om de lagar och regler som gäller på den lokala marknaden. Genom dem sköts skuldindrivningen korrekt och diskret utan att förstöra relationen mellan leverantör och kund.

Coface arbetar med kredithantering och erbjuder leveranssäkring till kunder i mer än 200 länder. De är världsledande inom kreditförsäkring och arbetar för att utveckla stark tillväxt hos sina kunder.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp