Coface garanterar en smidig internationell handel
30.01.2017
Blogg

Många fördelar med kundkreditförsäkring

Men, det är möjligt att skydda sig mot oväntade och oönskade scenarion av det här slaget. Genom att teckna en kreditförsäkring bevakas er kunders kreditvärdighet löpande och du får tidigt information om samarbeten som kan leda till uteblivna betalningar. Förutom detta kan en kundkreditförsäkring dessutom innebära följande fördelar:

Säkrade kundfordringar

Varje enskild kundfordran är lika med en företagsrisk, eftersom obetalda fordringar i förlängningen påverkar det ekonomiska resultatet negativt. Ju längre tid en fordring förblir obetald, desto mindre chans för att kunden ska kunna betala. Något som i sin tur kan leda till att fler fordringar läggs på hög. Företag som har en kundförsäkring förbättrar sina möjligheter att komma tillrätta med fordringarna i ett tidigt skede.

Stärkt tillväxt

Bolag som skyddar sin kredit med anpassade och skräddarsydda försäkringslösningar stärker sin egen kredit och därmed också sin egen tillväxt. En stabiliserad balansräkning underlättar också nya investeringar och bidrar till att företagets ekonomiska resurser kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt. Detta gynnar i sin tur produktiviteten.

Professionella indrivningar

Kundfordringar går inte alltid att undvika, och kan i värsta fall leda vidare till infekterade kundrelationer. Tack vare heltäckande kreditförsäkringar lösning minskas risken för att ärendena ska behöva gå så långt, och kompetent hantering och indrivning av fordringar förbättrar situationen för alla parter.

Att ha framförhållning och aktivt arbeta för att minimera de ekonomiska riskerna är avgörande i arbetet med att driva ett starkt och välmående bolag. Du som i mesta möjliga mån vill skydda dig mot riskfaktorer som osäkra kundfordringar och som vill ha bättre inblick i dina kunders kreditvärdighet kan teckna kundkreditförsäkringar via Coface. De erbjuder många olika tjänster för företag som vill säkra sin försäljning, både nationellt och över landsgränserna. Kontakta dem idag eller läs mer på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp