Coface garanterar en smidig internationell handel
26.08.2016
Blogg

Metoder för att skydda dig mot bedrägeri

Att bli utsatt för kreditbedrägerier kan påverka en verksamhet på olika sätt. Det kan till exempel minska kassaflödet och likviditeten samt göra det mycket svårt att göra investeringar på grund av en brist på kapital. Enligt författaren Maria Krambia-Kapardis berodde den globala finanskrisen och bolagskollapsen år 2007-2008 bland annat på just bedrägerier. Hon fortsätter att påstå att Greklands utveckling hämmas av korruption och bedrägeri.

Det finns många åtgärder ett företag kan ta för att skydda sina tillgångar och kundreskontra från bedrägeri. Det kan handla om ökad transparens eller att bygga starkare relationer till kunderna för att försäkra sig om att fakturor betalas i tid. Kommunikation, att lösa skulder snabbt samt att investera i en kundförsäkring kan även minska risker för att påverkas av bedrägerier. Följande är tips på sätt att för företag att skydda sina tillgångar vid kreditaffärer:

Kreditgränser

Innan en affär görs kan det vara bra att granska kundens kredithistorik. Har kunden tidigare haft problem med att betala i tid kan det vara värt att ta extra försiktighetsåtgärder. Med hjälp av den information som samlas in genom kreditupplysningen kan det bli lättare att sätta en kreditgräns. Man kan även ha som praxis att sätta en lägre kreditgräns för nya kunder.

Villkor

De villkor som gäller bör vara tydligt kommunicerade till alla kunder. Detta kan göras på olika sätt, genom individuella brev, mail eller så kan informationen finnas allmänt tillgänglig på hemsidan. Det är viktigt att informera kunden om bland annat betalningsperiod, kreditgräns och påföljder.

Kundrelationer

Genom att skapa starkare relationer med kunder och leverantörer kan transaktionerna bli smidigare. Det är mindre risk att en kund låter bli att betala om denne har en personlig relation med någon på företaget. Starka relationer kan även minska behovet av onödiga juridiska processer.

Strategier för skuldindrivning

Skuldindrivningen kan göras på egen hand eller med hjälp av ett försäkringsbolag för företag. Lägger man över inkassoärenden på en tredje part kan man bli försäkrad om att betalningen dyker upp när den ska och man slipper samtidigt skada relationerna till kunderna.

Att skydda sig helt från bedrägerier kan vara svårt, men med hjälp av effektiva åtgärder kan riskerna minska drastiskt. Kontakta Coface för att få veta mer om hur du kan skydda dig från kreditbedrägeri.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp