Coface garanterar en smidig internationell handel
30.11.2016
Blogg

Minska företagets risker med kundreskontra

För alla företag innebär obetalda fakturor från kunder och partners en stor risk. Arbetet med att följa upp uteblivna betalningar, så att de inte läggs på hög eller byggs på under lång tid, är en förutsättning för ett välfungerande kassaflöde. Sådan uppföljning innebär också att man även underlättar för kunden, som oftare har svårare att betala fordringen efter hand som tiden går och skulden växer sig större.

Allt detta kräver dock tillgång till ett system som gör det möjligt att enkelt skaffa sig en överblick över kunder samt inkomna och utgående fakturor. Ett system som per automatik hjälper företag att lägga märke till fakturor som ännu inte betalats och som uppmärksammar kunder som innebär en riskfaktor. Till exempel då de återkommande verkar ha problem att betala i tid. Kundreskontra är ett sådant system. Det kan beskrivas som en sidoordnad bokföring där man kan gå in och bokföringsprogrammet kund- och leverentörsregister. Andra åtgärder som företag kan ta till för att förbättra sina ekonomiska förutsättningar beskrivs här nedanför:

Kassaflöde & resultat

Ett stabilt kassaflöde är grundläggande för en verksamhets framgångar och välmående. Mer konkret handlar detta om företagets in- och utbetalningar under en avgränsad period och för att säkerställa balanserade resultat gäller det att löpande analysera betalningsströmmarna. En kreditförsäkring är ett bra sätt att skydda verksamheten från förluster då det kan ersätta dåliga resultat som annars hade varit svåra att hantera.

Fokus på kreditvänliga kunder

Alla kunder spelar en avgörande roll för företagets lönsamhet, men vissa kunder innebär också en risk. Handel med osäkra kunder med låg likviditet kan påverka även din verksamhet, till exempel genom uteblivna inbetalningar, konkursfordringar eller liknande. För att undvika sådana situationer är det viktigt att ha framförhållning och kartlägga kundernas ekonomiska hälsa. På så vis är det möjligt att framförallt fokusera på interaktion och handel med stabila och välmående partners. 

Risk management

Risk management är en samlande benämning för riskanalys och riskhantering. Eftersom alla företag är olika, har olika resurser och utsätts för olika risker så krävs skräddarsydda risk management-lösningar anpassade efter den unika verksamhetens behov och förutsättningar. Gemensamt för alla företag är dock att det alltid är bra att basera riskhanteringen på god framförhållning och överblickande inventeringar.

Företag som önskar effektivisera sin riskhantering och minska sina kundförluster kan kontakta Coface. De erbjuder skräddarsydda lösningar och möjligheten att stabilisera kassaflödet. Mer information om deras tjänster hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp