Coface garanterar en smidig internationell handel
09.02.2015
Företagsnyheter

Ny landschef för Coface Sverige

 

Corine_Troncy

Corine TRONCY  har utsetts till Country Manager för Coface i Sverige från och med februari 2015. Hon har arbetat för Coface i över 20 år och har haft en rad ledande befattningar både vid Coface huvudkontor i Paris samt i Storbritannien, Japan och USA.  I sin nya roll kommer hon därmed att medföra sin starka operativa erfarenhet av ett mångkulturellt ledarskap och en global kommersiell utveckling.

 

"Hennes långvariga erfarenhet av internationella miljöer och kommersiell utveckling kommer att vara nyckeln för att påskynda tillväxten av Coface verksamhet i Sverige. Jag önskar henne all lycka till i sin nya roll", säger Teva PERREAU, regionchef för Coface i norra Europa. I sin nya roll kommer Corine Troncy även att ingå i styrelsen för Coface norra Europa.

 

Information

Efter en tidig start vid Collection and Claims i Paris medverkande hon till att upprätta den första internationella enheten i Storbritannien mellan 1993 och 1997. Under 1997 tillträdde hon som General Manager för Coface i Tokyo och övervakade koncernens genomgripande utveckling i Japan, Syd Korea och Tawian.  År 2001 blev hon befordrad till vVD för Coface Nordamerika. Hennes driv och engagemang bidrog till att förstärka Coface image och en betydligt ökad marknadsandel under denna period.

 

År 2008 utsågs hon till Group Commercial Director i Paris och har under åren tillsammans med Coface CEO Jean-Marc PILLU  arbetat med en översyn av all kommersiell utveckling och aktiviteter av koncernens  7 regioner. Hon har även under de senaste sju månaderna varit en särskild rådgivare till CEO.

Corine TRONCY har en MA i juridik från juridiska fakulteten vid Lyon III och en Master i tyska och engelska. Hon innehar även Executive Masters' Program certifikat både från Colombia Business School (New York) och från INSEAD (Paris).

 

 
MEDIA KONTAKTER

Maria KRELLENSTEIN - T. +33 (0)1 49 02 16 29  maria.krellenstein@coface.com

Erich HIERONIMUS – T. +49 (0) 61 31 32 35 41  erich.hieronimus@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Ny landschef för Coface Sverige (175,29 kB)
Sidans topp