Coface garanterar en smidig internationell handel
11.07.2016
Blogg

Nyckelfaktorer hos ett framgångsrikt exportkreditinstitut

Under 2012 rådde instabilitet och osäkerhet inom den globala ekonomin. Detta drabbade även Sverige och resulterade i en ökad återhållsamhet hos företag och investerare. Men trots osäkerheten på marknaden var landets exportkreditinstitut mycket aktiva under året. De finansierade svenska exportörer med en summa på närmare 56 miljarder, vilket är den näst största summan någonsin. Eftersom att Sverige till stor del förlitar sig på sin exportindustri blir det nödvändigt att exportverksamheterna fortsätter att utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

I den extremt konkurrenstäta internationella handelsmiljö som karaktäriserar exporten är stabil finansiering av allra största vikt. Exportörerna själva vill självfallet ha sina fakturor betalade så snart som möjligt, medan importören hellre väntar tills det att varorna antingen är levererande eller har sålts vidare. Bland annat på grund av detta har kreditinstituten blivit viktiga spelare på den internationella marknaden. De erbjuder exportörerna kreditförsäkring som underlättar handeln.

Dessa är några av de faktorer som kan vara avgörande för ett kreditinstituts framgång:

Tillräckligt med kapital

För att minska exportföretagens kreditrisk krävs först att institutet har tillräckligt med kapital för att själv klara sig. De mest framgångsrika instituten har en betydande del tillskjutet kapital som investeras i
räntebärande värdepapper. Vinsten som kommer av dessa investeringar kan vara nog för att ett kreditinstitut ska gå med vinst även under de första åren när verksamheten kommer på fötter.

Diversifierad verksamhet

Nyckel till en framgångsrik verksamhet är att erbjuda ett brett utbud av produkter som exempelvis lån, garantier, försäkring och teknisk assistans. Genom att erbjuda allt det kunden efterfrågar blir man en s.k. ”one stop shop”. Inom det breda produktutbudet finns även ofta produkter som går bättre än andra, vilket kan täcka upp för eventuella förluster eller lågsäsonger.

Management control

Enligt nya studier är de mest framgångsrika institut de som drivs av finansiella experter med stor erfarenhet av ledarskap inom privata finansiella institutioner. En kunnig ledning vet hur de ska använda sina metoder för att vinna på olika typer av marknadsförutsättningar.

I Sverige finns flera exportkreditinstitut som kan vara till stor nytta för den som driver en exportverksamhet. Coface samarbetar med exportkreditnämnden och erbjuder flertalet tjänster inom kredithantering.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp