Coface garanterar en smidig internationell handel
14.10.2013
Landrisk

Optimism vad gäller affärsriskerna i USA men fortsatt vaksamhet för Brasilien och Thailand

Fortsatt optimism för USA
Tillväxten i USA ökar och förtroendet för företagsledarna återvänder. De utvecklade länderna klarar sig bättre. Efter två år av tillbakagång kommer euroområdet att spegla en liten men positiv tillväxt under 2014 (+1%). Inom den ekonomiska och monetära unionen kommer Tyskland att uppvisa en anmärkningsvärd återhämtning med 1.8%. Frankrike kommer att uppleva en svag tillväxt (+0.6%) och slutet av långkonjunkturen är i sikte för Spanien och Italien. Trots dessa förbättringar har förtroendet för företagsledarna i Europa ännu inte återvänt.  Oron kommer från tillväxtländerna som står inför en strukturell nedgång i tillväxten (4,8% totalt under 2014) även om de sk BRICS-länderna kommer att gynnas indirekt av återhämtningen i de utvecklade ekonomierna.
Coface har därför uppdaterat sin landriskbedömning för USA, Brasilien och Kina:
USA: A2

Utsikterna för en uthållig och balanserad tillväxt beräknas till 1,5% 2013 och 2,2% år 2014. Detta föranleder Coface att tilldela USA riskbedömingen A2 som innebär låg risk trots det nuvarande budgettrycket.

 

BRASILIEN: A3

Tillväxten är en besvikelse, beräknad till 2,3%  2013 och 2,9% år 2014 på grund av minskad privatkonsumtion och minskade företagsinvesteringar. Företag tvekar att öka sina investeringar. Incidenter vad gäller betalningshistoriken  av brasilianska företag som registrerats av Coface kvarstår på en hög nivå, liknande den under 2009. Både makroekonomiska och mikroekonomiska faktorer motiverar riskbedömingen A3, som innebär acceptabel risk.

 

 

THAILAND: A3

Riskerna ökar i Thailand. Tillväxten har sjunkit under 2013 och kommer att kvarstå med en hushållsskuld om 80% av BNP under 2014. Effekterna av tidigare stimulanser avtar. Landet kommer även att påverkas av den minskade exporten,  i synnerhet relaterad till dess beroende av den kinesiska nedgången.

Läs hela pressmeddelandet : Optimism vad gäller affärsriskerna i USA men fortsatt vaksamhet för... (341,17 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp