Coface garanterar en smidig internationell handel
28.01.2014
Landrisk

Prognos för Kina 2014

Prognos för Kina 2014
Stabil tillväxt med risker som kvarstår inom flera sektorer. 2014 är ett år av divergens för den kinesiska ekonomin som är representativ för makro- och mikroekonomiska miljöer. Även om förväntningarna är att många reformer kommer till följd efter det tredje plenumet på Kinesiska kommunistpartiets 18:e centralkommitté måste hänsyn tas till de potentiella negativa effekterna på ekonomin som ett resultat av reformarbetet samt kreditriskerna i samband med de ökade kostnaderna.

Tillväxten under 2014 kommer att förbli stabil men minska något till 7,2%, delvis till följd av högre inflation. Regeringens minskade tillväxtmål för året är representativt för avsikten att påskynda reformarbetet. Exporten och investeringarna fortsätter att utvecklas positivt till följd av den globala återhämtningen.

Regeringen förväntas att fortsätta uppmuntra investeringar från den privata infrastruktursektorn, framförallt i att bygga ”nätverk av städer” i mitten av de västra och nordöstra regionerna. Eftersom regeringen redan har indikerat att finanspolitiken kommer att förbli stabil är det den privata sektorn som förväntas finansiera dessa projekt.

 

Stål och Kol, med risker som kvarstår

Till följd av regeringens insatser för att hantera problemet med överkapacitet kommer nu mindre aktörer  i dessa branscher att ställas inför ökade kostnader och en politisk osäkerhet.

Kina Panorama Stål och Kol

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilindustrin, Detaljhandeln och Elektronikbranschen: Måttlig till medelhög risk på grund av en stark efterfrågan

Bilindustrin: Genomförandet av åtgärder för att begränsa antalet bilar i olika större städer i Kina bör uppväga regeringens stöd för miljövänligare fordon. En förstärkning av de kinesisk-japanska relationerna kan ha en negativ inverkan på den japanska biltillverkarna

 

Detaljhandeln: Denna sektor fortsätter att prestera bra vad gäller kreditrisker, men utsikterna är dystra på grund av olika faktorer. Bland annat regeringens försök att hantera  korruptionen, minskade inkomster, importavgifter och moms.

 

Elektronikbranschen: Trots att den inhemska efterfrågan har varit relativt stabil har efterfrågan på exportmarknaden för medelstora hushållsapparater upplevt en nedgång under 2013, främst i USA och Europa. En återhämtning av efterfrågan kan dock ske under 2014 i linje med regionernas ekonomiska återhämtning.

Läs hela pressmeddelandet : Prognos för Kina 2014 (368,49 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp