Coface garanterar en smidig internationell handel
22.12.2015
Blogg

Reducerade förluster med försäkrade kundfodringar

De flesta verksamheter säljer produkter och tjänster på kredit. Risken med detta är att betalningar kan utebli och skada verksamheten, som är beroende av sitt rörelsekapital. Att kundfodringar betalas i tid är alltså viktigt för att på ett smidigt sätt kunna bedriva det dagliga arbetet. För att försäkra sig om ett konstant kassaflöde och minimera risker kan företag använda sig av kredithanteringstjänster.

Coface AB har stor erfarenhet av kredithantering och försäkringar, och har arbetat globalt under många år med att ta fram skräddarsydda lösningar åt företag som arbetar med försäljning på kredit. Följande punkter framhåller några av de fördelar en kredithanteringstjänst kan innebära för din verksamhet:

  • Du kan försäkra dina kundfodringar: Kredithantering kan gynna företag på många olika sätt. Genom att skaffa sig en försäkring kan du bedriva din verksamhet i lugn och ro med fokus på framtiden istället för att oroa dig över ekonomiska förluster orsakade av obetalda fakturor. Detta kan vara en ovärderlig tillgång och säkerhet för företag som till exempel är inne i en process där man planerar att expandera till nya marknader.
  • Du kan utnyttja inkassotjänster: Skuldindrivning är en annan mycket användbar tjänst som ett kredithanteringsbolag kan erbjuda. På det sättet hanteras företagets kundreskontra och inkassoärenden sköts utan att onödig tid behöver läggas ned på att jaga kunder.
  • Rådgivning och expertis: Coface AB har kompetens och expertis inom kredithantering och ekonomisk utvärdering. Till dem kan företag vända sig för att få värdefulla råd och information om nuvarande och potentiella kunder samt marknader för att på det sättet kunna fatta välgrundade beslut.
  • Riskbedömning: Genom att anlita ett kredithanteringsbolag kan du få omfattande rapportering kring kunders betalningsförmåga och de eventuella risker det kan innebära att göra affärer med en aktör eller på en viss marknad.

Att anlita en expert inom kredithantering kan alltså innebära att det dagliga arbetet underlättas samt att du får mer information att grunda dina affärsbeslut på. Coface erbjuder smarta lösningar inom kredit- och kundförsäkring för att ditt företag ska få bättre förutsättningar att skapa tillväxt.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp