Coface garanterar en smidig internationell handel
07.11.2015
Blogg

Riskavtäckning

Det är vanligt förekommande att företag och organisationer erbjuder sina kunder att köpa produkter och tjänster på kredit. Men med kreditaffärer följer alltid vissa risker. Ibland betalar inte kunderna sina fakturor i tid, och ibland betalar de inte överhuvudtaget. Företag kan behöva försäkra sig mot sådana typer av situationer, och det är där riskavtäckning kommer in. Om en kund inte betalar sina fakturor i tid kan det få stora konsekvenser för den dagliga verksamheten, speciellt för mindre företag som är väldigt beroende av sitt rörelsekapital. Därför bör man som företag fundera på att investera i en kredithanteringstjänst som hjälper med eliminerande av kreditrisk. Använder man sig av en kredithanteringstjänst för riskavtäckning innebär det i stort sett följande:

  • En detaljerad bakgrundsundersökning: Tar du hjälp av en tjänst för kredithantering får du en stor mängd information om dina kunder som kan hjälpa dig att besluta om du ska göra affärer på kredit eller inte. Bakgrundsundersökningen som görs är grundlig och innehåller bland annat en översikt av kundens kredithistoria.
  • Inkassotjänster: Ett kredithanteringsbolag kan ta hand om dina kundfodringar och driva in skulder. Det gör att du slipper oroa dig för uteblivna betalningar och istället kan fokusera på att driva verksamheten.
  • Försäkrat rörelsekapital: I en del kredithanteringstjänster ingår ett försäkrat rörelsekapital. Med visshet om att kapitalet är säkert kan företaget fokusera på tillväxt och utforska nya marknader och målgrupper utan att oroa sig.
  • Skräddarsydda lösningar: Alla företag har olika förutsättningar och behov, och beroende på situationen justeras kreditlösningen för att passa varje verksamhet.

Coface arbetar med kredithantering och har varit världsledande under närmare 70 år. De erbjuder en rad olika smarta och professionella lösningar för kunder inom olika branscher och industrier. Hos dem arbetar kunniga experter med målet att skapa tillväxt och hållbar utveckling hos sina kunder. Kända för sina skräddarsydda lösningar arbetar de i nära samarbete med kunden med kredithantering och risköverföring i flertalet länder världen över.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp