Coface garanterar en smidig internationell handel
31.05.2018
Blogg

Riskbedömning – din lösning för att minimera risker i din verksamhet

När det kommer till att driva och utveckla företag finns det alltid någon form av risk involverad. Det kan handla om att ditt företag ska börja göra affärer med en ny kund som ni inte känner till särskilt väl. Det kan även handla om att ni ska försöka slå er in i en ny marknad utomlands. Stora satsningar innebär oftast stora investeringar och ibland även stora risker. För att säkerställa att ni tar rätt beslut gäller det att bedöma riskerna så noga som möjligt. Det är här som riskbedömningen kommer in i bilden. På den här sidan svarar vi på frågan ”vad är riskbedömning” och beskriver olika sätt som riskbedömningen kan hjälpa företagsledningen att ta rätt beslut.

Vad är riskbedömning?

En vanlig fråga som vi ofta möts av är: vad är riskbedömning och hur kan detta hjälpa mig? Precis som namnet antyder handlar det om att bedöma risker. För att du ska kunna avgöra om en risk är värd att ta behöver du ha relevant och pålitlig information. Det kan till exempel handla om generella risker om den nya marknaden du ska etablera dig i. Vår landriskkarta för 2018 ger dig en utmärkt överblick över hur stor risk det finns för uteblivna betalningar från andra företag i olika länder.

De skandinaviska länderna och många europeiska länder har fått högsta betyg, vilket innebär att vår riskbedömning för uteblivna betalningar är mycket låg. Länder i konfliktzoner har fått de lägsta betygen, vilket innebär att risken är stor för att du inte får betalt. Mellan dessa två betyg finns ett flertal variationer som anger hur hög eller låg risk ditt företag tar när ni bedriver handel med företag från dessa länder. Detta är bara en typ av bedömning, det finns även många andra analyser som kan vara till stor hjälp när ni ska ta olika beslut i er verksamhet.Riskbedömning inom vissa sektorer

Förutom internationell handel så går det även att bedöma risker på individuella branscher och sektorer, exempelvis bilbranschen, konstruktionsbranschen och detaljhandeln.Genom att undersöka finansiell information från börsnoterade företag går det att sen bedöma risken för en viss bransch inom olika områden. Vi utför även riskbedömning på arbete och företagsklimat för att kunna få en bättre översikt över situationen i olika områden och branscher.

Riskbedömning i den dagliga verksamheten

En stor och viktig del hos många företag är de affärer som görs med andra företag. Varje gång du skickar en faktura tar du en ekonomisk risk. Med hjälp av Coface kan du inte bara utföra en riskbedömning när du bedriver handel med olika företag, du kan även använda en kreditförsäkring för att säkerställa att du får in pengarna från affären. Med försäkringsskydd som exempelvis Tradeliner kan du skydda företagets kassaflöde mot uteblivna betalningar. Denna försäkring gäller inte bara på hemmaplan utan även när du utför internationella affärer. Med Coface kan du göra både smarta och säkra affärer.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp