Coface garanterar en smidig internationell handel
27.12.2017
Blogg

Riskbedömning - en väg till lönsamhet

Riskbedömning handlar om att hantera affärsmässiga risker och om att analysera den ekonomiska statusen hos kunder och leverantörer. Detta för att minimera risken för fordringar, uteblivna inbetalningar och andra typer av finansiella komplikationer.

Hur går man då tillväga i arbetet med riskbedömning? Underlaget bygger vanligtvis på kontinuerliga analyser av kunder, partners och leverantörer som i sin tur ger en bild av de respektive verksamheternas ekonomiska status.

Riskbedömning och riskhantering

Företagare hanterar olika typer av olika risker varje dag. Det kan handla om risker på marknaden, investeringar eller risker i form av uteblivna betalningar och fordringar. Om en kund misslyckas med att möta den ekonomiska överenskommelsen kommer inkasso in i bilden. Inkasso är en viktig del av riskhantering och riskanalys för företag eftersom det ger en typ av säkerhet.

Men allt handlar inte om att du får ersättning för uteblivna inbetalningar. När du väljer inkassobolag är det också viktigt att företaget som du anlitar förstår vikten av att hantera ärenden med diskretion. På så sätt värnas relationen med kunden. En kund som en gång misslyckats med betalningen behöver på så sätt inte vara lika med en förlorad kund.

Internationella affärer

Från ett internationellt perspektiv är det viktigt att bolaget som anlitas för riskbedömning och riskanalys har juridisk kunskap för de länder som ditt företag handlar med. Detta inkluderar bland annat lagar och regler för moms, fakturering och skatter.

Ett bolag som är kunniga på regler inom Sveriges gränser ger inte nödvändigtvis den bästa riskhantering för internationella operationer. Det är också bra om det finns en förståelse för affärskulturen i det specifika landet då till exempel språkliga barriärer kan skapa förvirringar och missförstånd mellan parterna. Ett brett affärsnätverk kan vara betydelsefulla i den här typen av sammanhang. På samma sätt kan vissa företag som arbetar med riskbedömningar, analyser och inkasso ge värdefulla insikter och stöttning när ditt företag vill etablera er på den internationella marknaden.

Sammanfattningsvis

Vad är riskbedömning? En tjänst som mäter hur stor sannolikheten är för att ett företag ska hamna på ekonomiskt obestånd. Bedömningen ger ditt företag verktygen och hjälpen som behövs för att avgöra om en kund eller leverantör medför en risk. Riskbedömningen som genomförs av Coface beräknas på flera olika kategorier såsom finansiell rating, historik för betalningar, allmän företagsinfo (bransch, antal anställda, ålder, plats mm). Kontakta Coface för riskbedömning och riskanalys av företag.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar nödvändigtvis inte åsikterna hos Coface.”

Sidans topp