Coface garanterar en smidig internationell handel
31.03.2017
Blogg

Riskbedömning för begränsade förluster - så funkar det

Att driva företag innebär alltid vissa risker. Kundrelationer som inte riktigt går som man hoppats eller förväntade order som aldrig kommer in är bara några exempel. Även utvecklingen av den finansiella marknaden kan innebära riskfaktorer och leda till att bland annat investeringar eller kapital minskar drastiskt i värde.

Det finns egentligen heller inget helt igenom riskfritt sätt att göra affärer. Det är den bistra sanningen. Men det finns många sätt att förbättra sitt skydd och sina möjligheter att upptäcka risker redan i ett tidigt stadium, innan de hunnit göra större skada.

Detta handlar alltså om riskbedömning på arbete och företagsklimat, och omfattar bland annat följande tjänster:

DRA

DRA är en förkortning för Debtor Risk Assessment. Det är ett ett effektivt verktyg för riskbedömning som placerar företag på en skala mellan 0 (finansiella svårigheter) till 10 (bästa möjliga utvärdering) genom bedömning av finansiell rating, betalningshistorik och företagsinformation. Tack vare DRA blir det lättare att förutse vilka kunder som skulle kunna innebära höga risker och som man alltså bör undvika samarbeten med under den aktuella perioden.

Riskanalyser

Genom omfattande landriskbedömningar som tar hänsyn till finansiella, makroekonomiska och politiska trender så är det möjligt att uppskatta landets potentiella inverkan på dess företag. Även genom att utvärdera företagsklimatet kan man få en tydlig bild av statusen i ett lands privata sektor. Mer konkret handlar det om att man analyserar affärsklimatet och granskar företagens finansiella transparens.

För att kunna genomföra professionella och heltäckande riskanalyser i dagens globala företagslandskap är det helt nödvändigt att ta hjälp av omfattande expertisnätverk med god insyn i många olika länder. Du som är intresserad av riskanalys företag kan kontakta Coface. De har specialiserat sig på marknadsmöjligheter som hjälper företag att utvärdera risker och erbjuder dessutom tjänster som kreditförsäkring och inkasso. Allt för att du ska kunna begränsa dina förluster i god tid, och utan eskalerande konflikter med kunder.  Du kanske inte kan skydda dig helt, men med skräddarsydda lösningar för dina behov och just de aktuella branschriskerna kan du undkomma många fallgropar. Läs mer på www.coface.se.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp