Coface garanterar en smidig internationell handel
30.10.2015
Blogg

Rörelsekapital

Kredithantering är ett effektivt verktyg ett företag kan använda sig av för att försäkra sig om ett jämnt kassaflöde och att den daliga verksamheten kan fortgå som normalt vid oförutsedda händelser. När produkter och tjänster säljs på kredit finns alltid en risk för försenade eller uteblivna betalningar. Detta innebär att företaget har ett mindre rörelsekapital att arbeta med, vilket kan försvåra arbetet avsevärt. För företag med mindre omsättning är rörelsekapitalet speciellt viktigt, och de är desto mer beroende av att betalningar kommer in i tid.

Istället för att jaga sina kunder för att driva in skulder kan företag använda sig av kredithanteringstjänster för att försäkra sig om tillräckligt rörelsekapital, och på det sättet få mer tid till att fokusera på den dagliga verksamheten. Coface arbetar med kredithantering och kreditförsäkring och erbjuder sina kunder skräddarsydda kreditlösningar för att hantera uteblivna betalningar. Tjänsterna de erbjuder hjälper företag att minimera risker och ger dem möjlighet att fokusera på tillväxt.

Genom att vara försäkrade om ett jämnt kassaflöde, kan företag utan hinder bedriva sin verksamhet och kan utforska nya marknader utan att oroa sig. Med kapitalanskaffning genom försäkring och fakturering kan man vara säker på att rörelsekapitalet består. En kreditförsäkring innebär också att företaget kan erbjuda sina kunder längre återbetalningsperioder. Förutom kreditförsäkringar, erbjuder Coface även utvärdering och analys av marknader och företagets kunder. Detta innebär att man gör prognoser och trendanalyser för att förutse risker och betalningssvårigheter hos företagets kunder. Dessa analyser resulterar i grundliga rapporter som kan ligga till grund för företagets framtida beslut.

Några av fördelarna med kredithantering är:

  • Minimerade risker för förluster
  • Säkrare affärer
  • Möjliggör tillväxt
  • Expertrådgivning
  • Inkassotjänster
  • Förbättrade relationer med kunder

Coface i Sverige erbjuder skräddarsydda lösningar för att hantera kapital och krediter efter varje företags egna behov och förutsättningar. Coface arbetar även med skuldindrivning som hjälper företag att hantera risker och förluster. Inkassotjänsterna hanteras av personer med stor juridisk expertis och alltid med största försiktighet och diskretion för att inte förstöra relationer mellan företag och kund.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp