Coface garanterar en smidig internationell handel
27.05.2015
Blogg

Så undviker du problem med obetalda krediter

Det finns många sätt att undvika förlorade intäkter vid en affär. Eftersom krediter alltid innebär en risk kan det vara bra att se över alternativ som minskar eller till och med eliminerar riskerna så långt det är möjligt. Ett sätt att göra detta på är att skaffa sig en bra kreditförsäkring som ser till att obetalda krediter inte innebär förlorade intäkter. Detta är särskilt viktigt för mindre företag som är beroende av ett jämt kassaflöde för att klara av sin egen verksamhet.

En kreditförsäkring är bra att ha när skadan väl sker, men det finns sätt att undvika att hamna i situationen redan från början. Inför varje affär uppstår frågan om kundens kreditvärdighet. För att kunna lämna krediter är det därför värdefullt för varje företag att försäkra sig om att kunden är kapabel att betala. På så sätt kan man undvika att ge krediter till en kund som riskerar att bli insolvent. Tidigare erfarenheter och affärer med kunden är naturligtvis ett sätt att försäkra sig om att kunden betalar. För nya kunder är detta dock inte applicerbart. Ett sätt att få reda på kundens betalningsförmåga är då att anlita någon som kan tillhandahålla tillförlitlig kreditinformation.

Information om kundens kreditvärdighet görs utifrån en riskbedömning som ofta grundar sig på betalningshistorik, bransch, plats, antal anställda och finansiell rating. Utifrån denna kreditinformation kan man få en bra bild av kundens betalningsförmåga och sedan avgöra om man vill ge kunden kredit. Informationen är en fingervisning om kunden är acceptabel utifrån ett finansiellt perspektiv eller innebär en hög riskfaktor vid den eventuella affären. En kreditupplysning kan bli det som avgör om man väljer att genomföra affären med just den kunden.

Det viktigaste är alltså att skydda sig mot obetalda krediter oavsett om detta sker med hjälp av en kreditförsäkring eller genom en kreditupplysning. Fördelen med det senare är att man slipper ta risker i onödan och således besparar sig själv en massa arbete och bekymmer.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp