Coface garanterar en smidig internationell handel
14.07.2015
Blogg

Säkrare affärer med kreditförsäkring och inkassotjänster

Hos företag som erbjuder kreditförsäkringar och kreditstyrning kan man hitta lösningar som på olika sätt gör det lättare att undvika risker och förluster. Med ekonomisk rådgivning av experter kan företag utöka sin verksamhet och expandera utan att riskera stora förluster på grund av nya, eller befintliga, kunders oförmåga att betala sina krediter. Utan skydd kan obetalda kundkrediter leda till konkurs. Det är därför det är viktigt att skaffa sig en bra rådgivare i ekonomiska frågor.

Coface är ett företag som erbjuder olika tjänster som deras kunder kan dra nytta av. Utifrån de förutsättningar som finns tar de fram förslag och lösningar som ska skydda mot förluster som uppstår till följd av obetalda krediter. Bland annat har de tjänster för inkasso. Vid konflikter kring betalning mellan kund och leverantör är det viktigt att förhandlingen sköts på ett bra sätt så att en god kontakt kan upprätthållas och framtida samarbeten möjliggörs.

Coface ser sina inkassotjänster som en viktig del i riskhanteringsarbetet. Därför lägger de stor vikt vid att utforma en debt collection med finkänslighet och med anställda som har god insikt i regler och bestämmelser i varje land eller region och som sköter förhandlingen på kundens språk.

För att en tjänst för inkasso ska fungera på ett smidigt sätt krävs det ett brett nätverk och en god förståelse för hur krediter ska hanteras när det gäller olika branscher eller regioner. Just detta är något som Coface har tagit fasta på när de utformat sina inkassotjänster. Deras arbete bygger på internationella kontakter som gör att kommunikationen med kunderna kan ske på deras eget språk, vilket minskar risken för missförstånd. Coface erbjuder sina kunder inkassotjänster både för försäkrade och oförsäkrade fakturor.

Förutom debt collection erbjuder Coface andra tjänster för ekonomisk förvaltning som kreditförsäkring, riskanalyser med mera. Försäkringarna hjälper företag att bevara sitt kassaflöde och inte riskera att förlora intäkter genom obetalda kundkrediter. Med ett stabilt kassaflöde är det lättare för företag att växa och utöka sin verksamhet. Med hjälp av riskanalyser kan företag undvika att göra affärer med kunder som riskerar att utebli med betalning. I korthet erbjuder Coface tjänster som hjälper företag att ta rätt beslut och undvika förluster.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp