Coface garanterar en smidig internationell handel
26.02.2016
Blogg

Säkrare affärer med kredithantering

Att driva en verksamhet är mycket krävande, och huruvida det blir en framgångssaga eller inte beror på en rad antal faktorer som måste fungera. En av dessa är förstås kapitalet, och att företaget har nog med tillgångar för att våga expandera och växa. För företag som säljer produkter och tjänster på kredit är det till exempel av stor vikt att kundfakturorna betalas i tid för att säkra ett stadigt rörelsekapital. Ett sätt att förvissa sig om detta är att skaffa sig en kundförsäkring.

Coface arbetar med kredithantering och erbjuder ett brett utbud av kreditförsäkring lösning för företag och organisationer i varierande storlekar och inom olika branscher. De har stor erfarenhet av riskanalys och har internationell juridisk kompetens, vilket gör att de kan erbjuda försäkringar som även täcker utländska affärer. Coface riskanalys bygger på grundlig research av marknaden och företagets kunder för att förutse eventuella betalningssvårigheter. Riskanalysen resulterar i omfattande rapporter som hjälper företaget att ta smarta och välinformerade beslut innan de gör affärer.

Förutom riskanalys arbetar Coface som sagt med försäkringar av olika slag. En kundkreditförsäkring innebär att man säljer sina kundfakturor till en tredje part som tar över ansvar över skuldindrivningen. Detta gör företaget friare och flexiblare; genom att säkra betalningar kan företaget utforska nya marknader och expandera till nya nationella eller internationella marknader.

Det finns flera fördelar med att använda sig av tjänster för kredithantering. Företaget kan till exempel dra nytta av expertkunskap som trendspaningar och råd gällande olika marknader eller potentiella affärspartners. Företaget kan även lämna över ansvaret över skuldindrivning, vilket gör att man dels slipper oroa sig över att betalningen görs i tid, men även att man kan bibehålla goda relationer till sina kunder. Coface inkassotjänster sköts alltid professionellt och diskret, och företaget kan istället koncentrera sig på övriga delar av verksamheten.

Om du är intresserad av att veta mer om vad en skräddarsydd kundförsäkring innebär kan du läsa mer på Coface hemsida. Där hittar du även information om övriga tjänster de erbjuder.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp