Coface garanterar en smidig internationell handel
29.05.2015
Branschrisk

Slut på mjölkkvoter: Nya regler

Slut på mjölkkvoter: Nya regler
 Den 1 april 2015 markerade slutet för mjölkkvoterna i Europa, ett regleringsinstrument som infördes 1984 som svar på överproduktion, vilket ledde  till det så kallade "smörberget" och "mjölksjön". För första gången på 30 år kommer nu marknaden ensam fastställa de kvantiteter mjölk som produceras. Är franska mjölkbönder redo för det här? Kommer avskaffandet av mjölkkvoterna att göra det möjligt för mjölkproducenterna att leverera till de snabbt växande marknaderna i Asien eller att utveckla för att möta den höga efterfrågan på ekologiska produkter?
Dominerande ställning i europeiska unionen

Driven av tillväxten  i tillväxtekonomierna har världsproduktionen ökat med 56% under de senaste trettio åren.  Inom Europeiska unionen, samtidigt som konsumtionen minskade med 2% mellan 2008 och 2013, upprätthölls industrins vitalitet av dess export. Tyskland är Europas största producent med 22% av den totala produktionen, följt av Frankrike (17%) och Storbritannien (10%).

 

Låg nivå av konkurser, men en sektor som  undermineras av pris- och kostnads volatilitet

I Frankrike har företagskonkurser i mejerisektorn präglas av en högre andel av mjölkgårdar. Men  denna effekt mildrades genom stödet till de flesta av dessa verksamheter. Företag inom sektorn har en mycket lägre andel  konkurser än genomsnittet för franska företag, det vill säga 0,38% mot 2,54%.

 

Befintliga strategier och deras framtida utveckling

Möjligheter för exportsatsning för att erövra nya marknader kommer att gynna Frankrike. Även den vertikala integrationen av produktion, omvandling och distributionskedjan hjälper operatörerna att behålla sina marginaler.Medan andelen certifierad ekologisk mark i Frankrike är låg har det varit på uppgång sedan 2005. Däremot har antalet certifierade ekologiska mjölkkor  fördubblats under de senaste tio åren. Denna utveckling är ett positivt tecken då det finns allt fler franska konsumenter som är villiga att betala mer för att äta hälsosammare.

Läs hela pressmeddelandet : Slut på mjölkkvoter: Nya regler (420,41 kB)
Sidans topp