Coface garanterar en smidig internationell handel
11.07.2017
Blogg

Stabil tillväxt med hjälp av kredit- och inkassobolag

Starka företag bygger på investeringar. Bara genom att ta nya steg och utmana verksamheten kan den växa och utvecklas. Men nya satsningar och utökade kundnätverk innebär också nya risker.

För bästa produktivitet och uppföljande lönsamhet är det viktigt att hitta fram till rätt verktyg och manövrar för att parera dessa risker. Vilka lösningar som passar bäst varierar dock från företag till företag. Oavsett om du är med och driver ett större företag med internationella kundkontakter, eller om du framförallt samarbetar med nationella aktörer så gäller det dock att läsa på om marknaden.

För dig som inte känner att tiden eller energin räcker till för detta är det annars ett bra alternativ att anlita ett professionellt kreditförsäkringsbolag som är specialiserade på kreditförsäkringar och inkassotjänster.

Då kan du få hjälp med bland annat följande.

Stärkt kassaflöde

En kreditförsäkring underlättar stärkt kassaflöde och minskar risken för uteblivna betalningar. Trade liner är ett exempel på en bra lösning för business-to-business-företag som omsätter över 70 miljoner och som vill förbättra sin kredithantering. I förlängningen bidrar detta till att det blir lättare att hitta fram till nya marknader och nya kundkontakter.
Försäkringen omfattar även tjänster, konsumentvaror och bolag med kopplingar till internationell handel - via exempelvis dotterbolag.

Internationell överblick

För företag med många, stora multinationella konton kan det vara svårt att samordna kredithanteringen och få en bra överblick över dotterbolagens alla affärer. En global kreditförsäkring är då en bra lösning som optimerar försäljnings- och lönsamhetsutvecklingen. Detta genom att ni får kreditinformation och en bra bild av aggregerade riskexponeringar.

För företag med verksamhet utomlands är även tjänsten Single risk ett effektivt alternativ. Och framförallt då om det är fråga om internationella konton i länder med politiska och ekonomiska risker. Försäkringen ger bland annat god kontroll över kreditförsäkringsförluster och erbjuder fem olika garantier för olika sektorer och behov.

Våga utveckla verksamheten, välj en försäkringslösning som optimerar er kredit- och riskhantering. Coface är ett kreditförsäkrings- och inkassobolag som har varit världsledande inom kreditförsäkringar i över 70 år och som är specialiserade på att hjälpa företag framåt – och uppåt. Läs mer på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp