Coface garanterar en smidig internationell handel
28.05.2015
Blogg

Stabilare ekonomi med rätt försäkringar

I kölvattnet av de ekonomiska kriserna under det senaste årtiondet har vikten av att ha bra försäkringar blivit allt tydligare för många företag när det gäller att skapa ett stabilt kassaflöde och säkra sina tillgångar och sin tillväxt. Förlorade intäkter i form av utebliven betalning hindrar företag att växa och utvecklas i den takt de har potential till. Utebliven leverans blir till hinder i försäljning och tillverkning. Därför blir försäkringar som kreditförsäkringar och leveransförsäkringar inte bara försäkringar av krediterna eller leveranserna utan även av företagets tillväxt.

När det gäller affärskreditförsäkringar finns det olika varianter som är anpassade för olika typer av affärer eller riskområden. Privata försäkringsbolag och myndigheter erbjuder tjänster som exportkreditförsäkringar, riskhantering och kreditskydd. Tjänsterna har till syfte att eliminera förluster eller skador som kan uppstå vid exempelvis obetalda krediter till följd av insolvens eller konkurser.

Företag som bedriver internationell handel rekommederas att skaffa sig en kreditförsäkring som täcker riskerna som finns för de specifika länder och områdena som affären berör. En leveransförsäkring skyddar köparen från förluster vid utebliven leverans och är ett bra sätt att skydda sitt företag när man har flera underleverantörer i olika länder. I tillägg till detta kan man ha en särskild leverantörsförsäkring som ger skydd vid transaktioner med en enskild kund eller underleverantör.

En leveransförsäkring gör det säkrare att handla med nya underleverantörer som man inte har tidigare erfarenhet av. Det man ska tänka på är att försäkringen inte garanterar att man får sina varor utan istället täcker förluster som uppstår till följd av utebliven leverans. Utan en försäkring är risken att man hamnar långt efter med tillverkning eller försäljning vilket i sin tur resulterar i förlorade intäkter och sämre resultat för företaget.

Många försäkringsbolag som erbjuder leverantörsförsäkring erbjuder även försäkringar för företag som inte kan betala sina krediter. I ett längre perspektiv kan en sådan försäkring vara till stor hjälp för företag eftersom det gör att företaget blir stabilare ekonomiskt och kan få ett jämnare arbetsflöde.

Ett företag som erbjuder kredit- och leveransförsäkringar för företag som handlar och gör affärer globalt är Coface. Förutom försäkringar erbjuder de även tjänster för företagsinformation och inkasso och gör även riskbedömningar som hjälper företag göra rätt val vid affärer av olika slag.  Är man rätt försäkrad som företag minskar risken att drabbas vid ekonomisk instabilitet i  enskilda företag såväl som i hela ekonomier.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

 

Sidans topp