Coface garanterar en smidig internationell handel
21.04.2016
Blogg

Strategier för effektivare hantering av fakturor och skuldindrivning

Företag som säljer produkter och tjänster på kredit har regelbundet utestående betalningar hos kunder. Vare sig det handlar om större eller mindre verksamheter kan skuldindrivning från dessa kunder vara tidkrävande och påfrestande uppdrag. Speciellt för mindre företag kan en utebliven betalning påverka det dagliga arbetet. Det finns dock en del strategier som företag kan använda sig av för att driva in och hantera dessa skulder på ett effektivt sätt.

Riktlinjer och procedurer för betalningar: Dina kunder bör ha god förståelse för vilka regler och riktlinjer som de ska förhålla sig till. För att öka kunskapen hos dina kunder bör du kommunicera viktig betalningsrelaterad information på alla fakturor samt på hemsidan, i reklam och annan kommunikation. Riktlinjerna bör dessutom kommuniceras på ett seriöst och trovärdigt sätt för att dina kunder ska inse allvaret i dem. 

Dokument och signature: Alla kontrakt och överenskommelser bör vara väldigt tydliga med hur och när en betalning ska ske. I dessa dokument ska det dessutom framgå vilka påföljder som kommer av en utebliven betalning och inkasso. På det sätt kan du undvika missförstånd och än en gång understryka vikten av att följa protokoll och angivna betalningsprocesser. 

Fakturahantering: Som företagare bör du se till att ha järnkoll på alla konton och betalningar. Fakturor ska skapas systematiskt och skickas ut till kunder med tydlig och koncis information. Fakturorna ska kategoriseras, numreras och dateras på ett tydligt sätt. Ett sätt att underlätta inkasso är att använda sig av ett automatiskt fakturasystem som strukturerar och håller ordning på dina dokument. 

Morötter: Dina kunder kan motiveras till att genomföra betalningar i tid om du erbjuder dem ett flexibelt betalningsalternativ. Du kan även erbjuda rabatter för dem som betalar innan sista betalningsdatum. Att visa att du uppskattar dina kunders lojalitet kan i längden förbättra era relationer.

Detta är alltså några av de metoder företag kan använda sig av för att effektivisera betalningsprocesser. Men även om man gör allt detta finns det ändå de tillfällen då du kommer att få handskas med obetalda fakturor och inkasso. För dessa situationer kan det vara en god idé att använda sig av någon typ av kredithanteringstjänst där fakturor och inkasso övertas av ett annat bolag. På så vis slipper du helt och hållet att oroa dig över uteblivna betalningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp