Coface garanterar en smidig internationell handel
05.10.2016
Blogg

Tips för företag som vill minimera risker och kreditförlust

Med företagsrisk menas risken för att ett företags intäkter blir lägre än förväntat. Alla företag lever med dessa risker men olika faktorer avgör hur stora de negativa effekterna blir. Större bolag har ofta kapital och resurser nog att hantera situationen, medan mindre verksamheter inte har samma möjligheter. På så vis kan misslyckade produktsatsningar och skuldsättning få katastrofala följder för nyetablerade aktörer och små företag. Målet i alla bolag ska alltid vara att minimera riskerna, och då finns det vissa områden som är bra att hålla ett extra öga på: 

Minska personlig sårbarhet

Nystartade och små företag byggs upp efter en olika företagsformer. I en enskild firma står företagsägaren själv som ansvarig för verksamheten. Entreprenörer kan minimera sin sårbarhet genom att starta upp som aktiebolag eller kommanditbolag. Dessa format begränsar det personliga ägaransvaret och minskar belastningen på enskilda inblandade när problem uppstår i verksamheten.

Kreditupplysning

Många företag gör försäljningstransaktioner med sin kunder utifrån kredit. Detta innebär att produkter och tjänster överförs till kunden som betalar i ett senare skede. Ett sådant arbetssätt innebär en kreditrisk för företaget, eftersom det inte finns någon garanti för att kunden betalar på angivet datum. Uteblivna betalningar, osäkra fordringar, innebär alltid en stor risk för små och sårbara verksamheter. Därför är det också viktigt att alltid göra en kreditupplysning på alla kunder innan kreditbetalning godkänns.

Teckna försäkring

En försäkring erbjuder ett skydd mot incidenter och händelser som kan komma att drabba företaget i framtiden. Företag bör teckna försäkring för olika delar av verksamheten, exempelvis för att skydda lokalerna, lager, gods, personalen och kunder. En försäkring förhindrar inte olyckor och negativa händelseutvecklingar men den begränsar skadorna som kan uppstå.

Coface är ett företag som har specialiserat sig på riskanalys och som hjälper företag att skydda sig från kreditförlust och osäkra fordringar. Om du vill veta mer om Coface tjänster och tips om hur du skyddar ditt företag kan du läsa mer på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp