Coface garanterar en smidig internationell handel
30.09.2016
Blogg

Tips för företag som vill optimera sitt rörelsekapital

Rörelsekapital innebär skillnaden mellan ett företags faktiska tillgångar och skulder, och är i förlängningen en kortsiktig indikation på verksamhetens finansiella status. Verksamheter behöver en viss mängd rörelsekapital för att fungera smidigt, men ett överskott av kapital innebär samtidigt att tillgångarna inte investeras på rätt sätt. Om situationen är den omvända så kan det i sin tur vara ett tecken på att företagets kundfordringar innebär för stora kostnader. Ett balanserat kassaflöde är nödvändigt för att betala kortfristiga skulder och hålla verksamheten flytande, och för den som är intresserad av att förbättra sin hantering av rörelsekapital följer några tips här nedanför:

Samla in information

Företagets ekonomiavdelning måste ha tillgång till relevant information för att säkert kunna fatta rätt beslut i fråga om investeringar, transaktioner och kapital. Företag bör därför implementera ett affärssystem (ERP) som passar för verksamhetens förutsättningar och som är lätt att hantera. Systemet ska samla in information om fordringskonton, kunder och och transaktioner. Personalen kan sedan använda dessa uppgifter för att identifiera kreditrisker, lösa konflikter och förbättra hanteringen av rörelsekapital.

Analysera betalningbeteende

Företag bör analysera sina kunders betalningsbeteenden. På så vis blir det möjligt få en tydlig bild över deras möjlighet att omvandla kredit till faktisk betalning. Sådana analyser avslöjar dessutom vilka kunder som tenderar att betala sent och vilka fall som ofta leder vidare till fordringar. Genom kartläggning av det här slaget blir det möjligt att lägga in proaktiva insatser och ha samtal med kunder som ofta betalar sent för att förhoppningsvis komma fram till en passande lösning.

Lös fakturakonflikter

Företag bör också lägga energi på att lösa fakturakonflikter så fort som möjligt istället för att låta dem växa sig stora under längre tid. Det är viktigt att kartlägga anledningen till konflikten för att minska risken för att samma problem uppstår igen längre fram.

80/20-regeln

Företag bör röra sig bort ifrån den konventionella 80/20-regeln som föreslår att en verksamhet ska fokusera på 20 till 30% av de kundfordringar som genererar mellan 70 och 80% av avkastningen. Många företag följer fortfarande denna riktlinje då de ofta bara har möjlighet att överblicka och spåra ungefär 30% av kundernas transaktioner. Om automatiserade system och lösningar integreras så kan företag istället kartlägga 100% av alla kundfordringar. Dessa system kan dessutom hjälpa till med att segmentera data och dess skalbarhet gör att de kan anpassas efter många olika behov. Coface är ett företag som erbjuder många olika lösningar, system och verktyg för bättre finanser och creditmanagment. Mer information om Coface hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp