Coface garanterar en smidig internationell handel
27.04.2017
Blogg

Tips för internationell handel med goda marknadsmöjligheter

Internationell handel innebär fler och helt andra typer av risker än den nationella marknaden. Inte nog med att ditt företag befinner sig långt ifrån kunder och partners, vilket gör det svårare att kontrollera och följa upp transaktioner - även inflation, ränterörelser och andra faktorer kan påverka affärerna negativt.

På grund av språk- och kulturskillnader är det också lätt att kommunikationen med internationella kunder påverkas negativt. Missförstånd kan uppstå, och till exempel en försenad inbetalning kan snabbt leda vidare omfattande konflikt- och inkassosituationer. Inga angenäma omständigheter. Men, det finns sätt att skydda sig mot kreditrisker och istället förbättra sina marknadsmöjligheter.

Här följer några exempel på hur du kan skydda din försäljning:

Kreditförsäkring

En kreditförsäkring är en effektiv lösning för dig som vill skydda ditt företag mot uteblivna inbetalningar, ekonomiskt instabila kundsamarbeten och negativa investeringar. Genom att kartlägga och bevaka era kunders ekonomi är det möjligt att undvika ogynnsamma samarbeten med risk för förlust, och om förlusten ändå är ett faktum så får ni ersättning för denna.

Optimerat kundfokus

I takt med att era samarbeten med osäkra kunder avbryts så får ni mer tid och resurser att ägna åt era välmående kundrelationer. Genom att prioritera de välmående relationerna så förbättrar ni också möjligheterna till fler transaktioner och stärkta kassaflöden.

Kredithantering

En välmående ekonomi hänger direkt samman med välorganiserad och strukturerad kredithantering. Företag som använder onlinesystem för att överblicka sina egna faktureringar och kundernas portföljer får inte bara bara bättre kontroll över sina interna rutiner utan kan också hantera sin kreditförsäkring på ett smidigt sätt. För dig med intresse av ekonomiska bedömningar vid internationell handel och exportfunktioner så ingår även dessa delar i system av det här slaget.

Stark och hållbar tillväxt är avgörande för företag som strävar efter att växa och utvecklas. Men välmående produktion och ekonomi kommer tyvärr sällan av sig självt. Det kommer av goda investeringar, framförhållning, genomtänkta beslut och riskmedvetenhet. Allt detta kan dock vara svårt att organisera och hantera helt på egen hand. Coface är ett kreditförsäkringsbolag och hjälper dig med att utvärdera dina risker, så att du kan skydda dig mot dem. Kontakta dem idag eller läs mer på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp