Coface garanterar en smidig internationell handel
30.06.2017
Blogg

Tips för effektiviserad kredithantering

God likviditet är en grundläggande faktor för att företag ska kunna utvecklas och växa. Men i många fall kan det bli så att sena inbetalningar eller andra riskfaktorer kommer i vägen för den efterlängtade lönsamheten.

Det talas mycket om kapital och värdet av goda investeringar. Men alla som någon gång haft inblick i ett företags finanser vet att det ofta är lättare sagt än gjort att bygga stark och välgrundad likviditet av det slaget. Framförallt eftersom man till stor del är beroende av att kunder betalar sina fakturor i god tid, vilket inte alltid görs.

Det finns dock sätt att säkerställa effektiv kredithantering och få bättre kontroll över företagets finanser. Följande tjänster är bara några exempel på detta:

Kreditförsäkring

En kundkreditförsäkring möjliggör ett förbättrat kassaflöde och skyddar också försäljningen vid inhemsk och internationell handel. Lösningar av det här slaget bidrar till att det blir tydligt vilka kunder som har stabil och välmående ekonomi och därför blir det också lättare att avgöra vilka relationer som man som företagare bör fokusera på för bästa resultat.

Riskanalys

En viktig del i arbetet med att förbättra och stabilisera företagets ekonomi är att genomföra så kallade riskanalyser. Detta innebär att en aktör med juridisk kompetens gör noggrann research  av marknaden och företagets olika kunder för att kunna överblicka och förutse eventuella ekonomiska problem. Researcharbetet och analyserna sammanställs sedan i olika rapporter som kan användas som beslutsunderlag när företaget ska ta ekonomiska och finansiella beslut. Detta är ett bra sätt att få bättre överblick över internationella marknader.

Inkasso

Inkasso behöver inte nödvändigtvis leda vidare till dåliga kundrelationer. Om inkassotjänster sätts in vid rätt tidpunkt, redan i ett tidigt skede, är det tvärtom möjligt att underlätta situationen för både kund och företaget som står som försäljare av en produkt eller en tjänst. För att tjänsterna ska kunna skötas diskret är det dock viktigt att de hanteras av en professionell och neutral extern part.

Vill du förbättra företagets likviditet eller stabilisera lönsamheten inför kommande expansioner och investeringar? Coface är en erfaren och kompetent leverantör av skräddarsydda kreditförsäkringar och andra kredithantering tjänster för företag. Kontakta dem redan idag eller läs mer deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp