Coface garanterar en smidig internationell handel
31.07.2018
Blogg

Tre frågor innan du beställer kredithanteringstjänster för företag

Vad är kredithantering

Kredithantering är ett större område som är viktigt för alla företag. I korthet går det ut på att bedöma om du ska ge kredit till en kund, hur lång återbetalningstiden ska vara och vad du gör ifall skulden inte betalas. Just den sista delen är extra viktig då den kan påverka det egna företaget mest. När en kund inte betalar sina fakturor, vad gör du då? I värsta fall kan det leda till ett försämrat resultat för den egna verksamheten men om du arbetar med ett kredithanteringsföretag kan du hantera risken på ett smart sätt.

Därför bör du anlita ett kredithanteringsföretag

Det finns många saker du behöver veta om en kund för att kunna ta ett bra beslut gällande deras kredit. Två av de viktigaste frågorna att få svar på är: har de möjlighet att betala tillbaka och har de betalat tillbaka tidigare fakturor i tid. Detta är bara några av de frågor som är viktiga att undersöka innan du tar ett beslut gällande krediten. För många företag är det svårt att ta reda på detta, speciellt om kunden är verksam utomlands. Du kan lägga över ansvaret till experter genom att köpa kredithanteringstjänster.

Bra frågor att ställa till kredithanteringsföretag

Kredithanteringstjänster för företag är en praktisk tjänst som i många fall kan leda till en effektivare verksamhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att kredithanteringsföretagen jobbar på olika sätt. Nedan följer tre frågor som är bra att få svar på innan du beställer dessa typer av kredithanteringstjänster.

Hur framgångsrik är er inkassering?

En viktig del av kredithanteringstjänster för företag är inkassotjänster, det vill säga företagets sätt att få företag som inte betalar tillbaka att i slutändan betala tillbaka. Det finns olika sätt att sköta inkassering och vissa företag är bättre än andra.

Använder ni certifierade inkassohandläggare?

Det är av yttersta vikt att inkassohandläggaren sköter sig på ett professionellt sätt från första sekund. Detta är trots allt en roll som kräver skinn på näsan då situationerna de utsätts för kan bli otrevliga. Att använda certifierade handläggare är ett sätt att kvalitetssäkra denna del av verksamheten, något som fungerar som en säkerhet för dig som kund.

Har företaget erfarenhet med internationell inkassering?

Om du har internationella kunder eller om du arbetar med utländska företag är det av yttersta vikt att veta ifall kredithanteringsföretaget kan hantera dessa. I många fall är det denna punkt som skiljer agnarna från vetet. Det finns få bra kredithanteringstjänster för företag som bedriver internationell handel. Företagen som erbjuder detta har ofta lång erfarenhet av kredithanteringstjänster och kan oftast även tillhandahålla andra viktiga tjänster, exempelvis kreditförsäkring och riskanalyser. Ha dessa frågor i åtanke när du pratar med företag som erbjuder kredithantering.

Sidans topp