Coface garanterar en smidig internationell handel
15.04.2015
Branschrisk

Uppdaterade riskbedömningar en effekt av lägre oljepriser

riskbedömningar Coface
Förlorare: Energisektorn i Nordamerika påverkas av en obalans i utbud och efterfrågan

Efter den tydliga förbättringen i sektor risk i Nordamerika i slutet av 2014 (3 sektorer omklassificerades till "låg risk": Textil och kläder, transport och kemikalier),  har Coface reagerat på nedgången i råoljepriset genom att nedgradera energisektorn  till "medelhög risk ".

Produktionen av skiffer-och råolja fortsätter att stiga medan priserna har halverats sedan sommaren 2014, vilket återspeglar överskott i förhållande till efterfrågan.Oljelageret i Cushing, det största i USA, nådde sin mättnadsnivå på 77% av kapaciteten i slutet av mars 2015.

Medan utvinningskostnaderna för icke-konventionell  olja befinner sig på alltjämt höga nivåer(mellan $50 och $70 per fat i genomsnitt), faller investeringarna något som slår tillbaka på leverantörerna till oljeindustrin. Uppsägningar och fusionsförvärv pågår nu inom denna sektor med målet att leverera synergier och minska kostnaderna.

 

Vinnare: Europeiska kemikalieindustrin återfår konkurrenskraften

Om det är en sektor som verkligen gynnas av nedgången i oljepriserna så är det kemikalieindustrin  i Europa. Lägre priser bidrar till att minska konkurrenskraften  och gapet med den amerikanska industrin (bedöming "låg risk").  Försvagningen av euron, vilket gynnar den europeiska kemikalieexporten bidrar också positivt. I Frankrike ökade prestandan med +1,9% i försäljning under 2014 både på export- och hemmamarknaden.

 

Med detta i beaktande har Coface uppgraderat den europeiska kemikalieindustrin till "medelhög risk".

 

Även andra sektorer gynnas av denna pågående trend men är inte föremål för översyn. Detta är speciellt fallet för sjötransport, eftersom produktionskostnaderna faller. En uppgradering av riskbedömning torde vara för tidigt i och med den pågående avmattningen i Kina som drar ner efterfrågan. Ytterligare en sektor med potentiell fördel är den europeiska bilindustrin som forsätter att återhämta sig. Återhämtningen symboliseras av flera på varandra följande månader av ett växande antal nya fordonsregistreringar.

 

MEDIA KONTAKTER

Maria KRELLENSTEIN - T. +33 (0)1 49 02 16 29  maria.krellenstein@coface.com

Erich HIERONIMUS – T. +49 (0) 61 31 32 35 41  erich.hieronimus@coface.com

Läs hela pressmeddelandet : Uppdaterade riskbedömningar en effekt av lägre oljepriser (550,93 kB)
Sidans topp