Coface garanterar en smidig internationell handel
06.07.2015
Landrisk

Uppgången i Indien tack vare Modi?

Indien

I maj 2015 lyfte IMF fram Indien som "en av ljuspunkterna i den globala ekonomin", främst på grund av en effektivare politik och slutet för en politisk osäkerhet. Coface förväntar sig att landets BNP-tillväxt uppgår till 7,5%. Men i vilken utsträckning har Modis reformer  bidragit till den senaste tidens uppgång i tillväxten? Är det förbättringar utan risker?

 

 

I maj 2014 efter fem veckor av parlamentsval  valdes ledaren för Indias Bharatiya Janata Party (BJP) Narenda Modi till premiärminister.  Känd för att vara’ pro-business’, har valet av Mr Modi ingjutit hopp för reformer i ett land där byråkratiska hinder och dålig infrastruktur har begränsat privata och offentliga investeringar under flera år. Efter bara ett år vid makten har Modi administrationen redan påbörjat stora åtgärder –till exempel skatteförslaget avseende varor och tjänster som förväntas öka tillväxten och skatteintäkterna, liksom ökningen i utländska direktinvisteringar inom flera sektorer.

 

Ökat företroende från företag

Under det senaste året har den indiska ekonomin gynnats av stigande förtroende - vilket illustreras av ökningen av utländska direktinvesteringar som visas i diagram 1. Den nya regeringen har antagit lagstiftning för att tillåta fullständig utländskt ägande av järnvägsinfrastruktur och byggföretag, i syfte att främja utvecklingen av infrastruktur och tillverkning. Det har också höjt taket för utländska direktinvesteringar för försäkring och försvar från 26% till 49%. Rreformprogrammet bör stödja gradvis återhämtning. Det faktum att inflationen nu är under kontroll, tillåter gradvisa penningpolitiska lättnader.

 

Enligt OECD har Indien alltjämt viktiga lagstadgade restriktioner för utländska direktinvesteringar. Modi regeringens åtgärder har bidragit till att återställa investerarnas förtroende, men hindren för utländska direktinvesteringar är fortfarande betydande. Många sektorer har tak och/ eller kräver statens godkännande.

 

Utsikterna för stål- och IT-sektorn

Med Indien som är fast besluten att gå vidare och öka sin konkurrenskraft som tillverkare kommer byggsektorn dra nytta av den starka efterfrågan som genereras av landets infrastrukturplaner. Dessa utbredda infrastrukturinvesteringar kommer att stimulera efterfrågan på material, inklusive, men inte begränsat till stål.

 

Politisk osäkerhet att bevaka

Sammanfattningsvis, valet av Narendra Modi som premiärminister och de ekonomiska reformer som hans regering har infört har tjänat till att öka investerarnas förtroende. Nya politiska åtgärder, såsom lättnader av markförvärv  genom förordning, bidrar till att underlätta begränsningar på utbudssidan, men ytterligare reformer krävs för att öka välbehövliga investeringar och tillväxt.  Modi administrationen har visat sin starka avsikt att uppfylla sina löften. Reformerna som har påbörjats  tillsammans med "Make in India" programmet, kommer att gynna landets infrastruktur och stålsektorn på medellång sikt, medan IT-sektorn kommer att åtnjuta statliga stöd (särskilt genom sänkta källskattesatser för royalties) för att möta kommande utmaningar.

 

Trots detta kan regeringen komma att möta protester från det civila samhället och BJP saknar fortfarande en majoritet i överhuset i parlamentet.  Detta innebär att eventuella problem med genomförandet av politiken kan betraktas som en viktig nedåtrisk till Indiens återhämtning. Regeringen kan möta starkt motstånd i överhuset, vilket kan tvinga N. Modi att skjuta upp räkningar eller använda verkställande order. BJP regeringen har gynnats av en externt gynnsam makroekonomisk miljö, tack vare de låga råoljepriserna och en gradvis återhämtning i Europeiska unionen. Den återstående global osäkerheten är oftast potentiella överraskningar i åtstramningar från den amerikanska centralbanken.

 

india
Läs hela pressmeddelandet : Uppgången i Indien tack vare Modi? (92,00 kB)
Sidans topp