Coface garanterar en smidig internationell handel
30.11.2017
Blogg

Var proaktiv - anlita ett inkassobolag

Uppföljning av fakturor och fordringar må vara en viktig åtgärd när det kommer till uppföljning av inbetalningar och kreditförluster. Men ännu mer betydelsefullt är ändå att, på ett proaktivt sätt, vårda de befintliga kundrelationerna och minska risken för försenade eller uteblivna inbetalningar.

Att följa upp fordringar handlar inte bara om att skicka ut arga inkassokrav. Tvärtom är det viktigt att den här typen av tjänster utförs med mesta möjliga respekt och diskretion - för alla inblandade. När det gäller globala och internationella affärssamarbeten ska ett inkassobolag alltid ta hänsyn till språk och rent kulturella skillnader. Om inte detta görs är risken stor för att kunden lämnar samarbetet, vilket i sin tur kan innebära ytterligare förluster för företaget som väntar på betalning.

Hur ska man då göra istället? Ett alternativ är till exempel att lägga upp en avbetalningsplan snarare än att pressa gäldenären på hela beloppet vid ett och samma tillfälle.

När det gäller inkassotjänster så är det också bra att anlita en aktör med kompetens även inom följande områden:

Juridik

Vid kredithantering så kan det lätt uppstå behov av juridiska kunskaper och expertis, till exempel när det kommer till granskning av olika avtal och köp. Om du tar hjälp av ett internationellt kreditförsäkringsbolag med närvaro i många länder och med gedigen juridisk kompetens kan du känna dig trygg med att få rätt hjälp och guidning  

Riskbedömning

Att vara proaktiv är värdefullt när det kommer till framgångsrik riskhantering. Mer konkret innebär detta att ha koll på riskerna redan innan de inträffar, och därmed kunna agera i tid - innan fordringarna uppstår. När det kommer till kundrelationer så är detta möjligt genom att man löpande analyserar kunder och partner och följer upp deras ekonomiska hälsa. På så vis är det enkelt att skaffa sig en medvetenhet om vilka kunder som risker att hamna på obestånd.

Företag som vill ha ett stabilt och tryggt kreditskydd kan anlita ett inkassobolag som Coface. De erbjuder en mängd olika tjänster och lösningar när det kommer till exempelvis riskanalyser och inkasso.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp