Coface garanterar en smidig internationell handel
27.02.2017
Blogg

Värdet av diskreta och effektiva inkassotjänster

Försenade eller uteblivna inbetalningar, så kallade fordringar, är inte bara en företagsrisk. De är också en källa till ibland svårlösta konflikter mellan säljare, beställare och köpare.
Att hantera fordringsärenden på egen hand kan också vara en slitsam process för alla inblandande. Både för företaget som vill ha betalt för sina produkter eller tjänster, och för kunden som kanske hamnat i ett ekonomiskt nödläge där skulderna hopar sig och chanserna att kunna betala minskar för varje ny faktura. Framförallt kan läget bli svårhanterligt om skulden ligger hos en kund i ett annat land.

Men det finns sätt att underlätta situationen. Genom att anlita inkassobolag ökar chansen för att du ska komma tillrätta med fordringen i ett tidigt stadie, innan skulden utvecklas till en konflikt. Det snabba agerandet innebär också att kundförlusterna begränsas och eftersom kunderna alltid bemöts på ett respektfullt sätt så värnas också de framtida affärsrelationerna.
Men, hur ser egentligen inkasseringsprocessen ut, rent praktiskt? Några av de viktigaste stegen beskrivs här nedanför:

Språk och kultur

I vår globaliserade och digitaliserade tid har det blivit allt vanligare med internationell handel, vilket också spär på risken för långväga kundförluster. Sådana distanser kan göra det ännu svårare att komma tillrätta med fordringarna, men om du tar hjälp av ett företag med internationell närvaro och med goda kunskaper i det lokala språket och den lokala kulturen är det lättare att förhandla fram en effektiv lösning.

Juridik och nätverk

Inkassouppdraget kräver gedigen kompetens i juridiska frågor och tillgång till ytterligare resurser i form av nätverk som kan hjälpa till och stötta vid behov. Ett inkassobolag har nära till just sådana kompetensbanker, som kan visa sig väldigt användbara under indrivningsprocessen.

Diskretion

Både säljare och kund vinner på att fordringsärendena tas om hand så tidigt som möjligt, innan förlusterna hunnit växa sig stora. Företag som anlitar extern aktör för sina inkassotjänster får hjälp redan efter dygn från och med anmälan och ärendena sköts alltid med mesta möjliga diskretion.

Du som vill minska risken för omfattande förluster och urholkade kundrelationer kan få rätt stöttning från Coface som erbjuder många olika inkassotjänster. Kontakta dem idag för ytterligare information eller läs mer på www.coface.se.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp