Coface garanterar en smidig internationell handel
30.05.2017
Blogg

Många vinster med optimerad kredithantering

Kredithantering handlar om att förbättra förutsättningarna för god lönsamhet. Minimerad risk, goda vinstmarginaler och bra kundsamarbeten är några exempel på förutsättningar som bäddar för starka finanser och optimerad kredithantering.

Tack vare riskbedömning och riskanalyser är det möjligt att redan i ett tidigt stadie komma fram till samarbeten och transaktioner som påverkar verksamheten negativt. Till exempel kan det vara fråga om kunder eller partners som återkommande missar att betala in för inköpta varor eller tjänster. En sådan kund är en riskfaktor, men det finns sätt att förutse vilka dessa aktörer är eller som riskerar att påverka din verksamhet negativt framöver.

Tack vare skalverktyget DRA (Debtor Risk Assessment) mäts sannolikheten för att bolag ska riskera att hamna i ekonomisk problematiska situationer under de närmsta tolv månaderna. Bedömningen bygger bland annat på kategorierna finansiell rating,  betalningshistorik och företagsinformation och denna analysmetod gör det lättare att avgöra vilka verksamheter och kunder som kan innebära en risk.

Följande tjänster är fler exempel på lösningar och tjänster som kan hjälpa dig till bättre kredithantering:

Tradeliner

Tradeliner är en typ av kreditförsäkring som förebygger och täcker upp i samband med obetalda fakturor. På så sätt skyddas kassaflödet och det blir lättare att uppnå finansiell stabilitet samtidigt som verksamheter ges bättre förutsättningar att växa på både den inhemska och internationella marknaden.

Single risk

För företag som fokuserar på global handel så är de politiska och ekonomiska riskerna alltid ett större hot mot verksamheten. På grund av detta är det i dessa lägen bra att att ta hjälp av en tjänst som kan minimera risker med koppling till politik, export och import eller investeringar. Single Risk är då en typ av garanti för större internationella projekt som sträcker sig en period mellan 6-60 månader.

Inkasso

Inkasso är en viktig del av effektiv kredit- och riskhantering. Genom att investera i en optimerad och diskret inkassotjänst ökar chansen för att du tidigt kommer tillrätta med kundfordringar, innan de utvecklas till en konflikt. Tack vare det snabba agerandet begränsas förlusterna och eftersom kunderna alltid bemöts på ett respektfullt sätt så värnas de framtida affärsrelationerna.

Coface hjälper företag att utvärdera risker och erbjuder dessutom tjänster som kreditförsäkring och inkasso. Allt för att du ska kunna begränsa dina förluster i god tid, och undvika eskalerande konflikter med kunder. Du som är intresserad av att köpa kredithanterings tjänster  kan besöka www.coface.se för mer information.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Coface.”

Sidans topp