Coface garanterar en smidig internationell handel

Alla Coface-publikationer

27.11.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus / Ny rapport om insolvens i Polen

Insolvenser och företagsrekonstruktioner ökar alltjämt trots en robust ekonomi.

Läs mer
09.11.2017
Ekonomiska publikationer

Isoleringen av Qatar: Hanterbar för tillfället, men inte i förlängningen

Den 5 juni 2017 meddelade Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten och Bahrain (känd som kvartetten) att de bryter de diplomatiska förbindelserna med Qatar (...)

Läs mer
08.11.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Panorama / Kina och Afrika

I fokus: Kinas handelsrelationer med Afrika

Läs mer
18.10.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus /Parlamentsvalet i Argentina

Sedan Mauricio Macri tillträdde i mitten av december 2015 har ekonomin börjat återhämta sig.

Läs mer
26.09.2017
Ekonomiska publikationer

Landriskbedömning Q3 2017

Varje kvartal utvärderar Coface 160 länder med en unik metodik.

Läs mer
07.09.2017
Ekonomiska publikationer

Coface CEE Top 500

Fordon och transportsektorn är ledande i regionen.

Läs mer
07.09.2017
Ekonomiska publikationer

Färre konkurser i Central- och Östeuropa trots tillfällig motvind inom byggbranschen

Trots en viss avmattning förra året kvarstod den genomsnittliga BNP-tillväxten på en solid nivå på 2,9% i Central- och Östeuropa.

Läs mer
19.07.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus

Tuffa finansieringsvillkor för företag i Gulfstaterna - den dolda effekten av lägre oljepriser.

Läs mer
13.07.2017
Ekonomiska publikationer

Betalningsundersökning företag i Asien 2016 – ökade risker

Coface genomför årligen en undersökning för att analysera företagens betalningstrender och erfarenheter i åtta utvalda ekonomier i (...)

Läs mer
11.07.2017
Ekonomiska publikationer

Det råder optimism över världsekonomin

I slutet av första kvartalet 2017 undrade vi om den blygsamma globala ekonomiska återhämtningen var något övergående (...)

Läs mer
08.06.2017
Ekonomiska publikationer

Inför Brexit - lämnas brittiska företag att sjunka eller simma?

Ett år efter omröstningen, betraktad som traumatisk, är det dags för Storbritannien att påskynda genomförandet av dess utträde ur Europeiska unionen (EU).

Läs mer
29.05.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus: Ryssland - från recession till återhämtning

Mellan 1999 och 2008 ökade Rysslands BNP med i genomsnitt nästan 7% per år. Under 2009 ledde nedgången i oljepriserna till en kraftig recession (-7,8%).

Läs mer
16.05.2017
Ekonomiska publikationer

UAE: Betalningsförseningar men exporttillväxt

Coface har för första gången genomfört en betalningsstudie i UAE för att kartlägga större förändringar och rådande trender när det gäller företagsbetalningar.

Läs mer
02.05.2017
Ekonomiska publikationer

Bristen på arbetskraft i Central- och Östeuropa ett växande bekymmer för företagen

Arbetsmarknaderna i Central- och Östeuropa fortsätter att förbättras. Arbetslöshetstalen har nått de lägsta nivåerna som någonsin noterats och de flesta länderna inom regionen har lägre arbetslöshet än EU-genomsnittet.

Läs mer
21.04.2017
Ekonomiska publikationer

Konkurser inom den franska byggbranschen

Med en genomsnittlig ökning av företagskonkurser på 4,2% per år gick 137 520 företag i konkurs mellan 2008 och 2014.

Läs mer
21.03.2017
Ekonomiska publikationer

Infografik: Landriskbedömning Q1 2017

160 länder under förstoringsglaset.

Läs mer
20.03.2017
Ekonomiska publikationer

Tilltagande politiska risker

Politisk risk tycks ha varit i centrum för bekymmer sedan 2016,efter antal artiklar och ledarsidor i ämnet (...)

Läs mer
14.03.2017
Ekonomiska publikationer

Fokus Frankrike 2017

Företagskonkurser i Frankrike: det nya året tog vid där det gamla slutade.Läs mer
03.02.2017
Ekonomiska publikationer

Panorama Brasilien: Betalningsundersökningar

Stora utmaningar väntar företag i Brasilien. BNP genomgick en ackumulerad minskning med 7,4% mellan 2015-2016.

Läs mer
24.01.2017
Ekonomiska publikationer

Panorama: Ekonomisk uppgång trots global osäkerhet

2016 inleddes med fallande oljepriser, Brexit under sommaren och valet av Donald Trump under hösten. Kan vi hoppas på mer lugn - eller till och med förbättringar under 2017?

Läs mer
24.01.2017
Ekonomiska publikationer

Landriskkarta Q4 2016

Trots den senaste tidens ekonomiska uppgång kommer osäkerheten fortsätta att dominera det globala ekonomiska klimatet i år.

Läs mer
11.01.2017
Ekonomiska publikationer

Panorama Polen - betalningsförseningar återkommande för polska företag

Coface betalningsundersökning bekräftar att försäljning på kredit används i stor utsträckning av polska företag. Även om kredittider har blivit allmän praxis innebär det inte att fordringar betalas i tid.

Läs mer
30.11.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Tyskland

Signalerna för den tyska ekonomin är positiva med en hög grad av stabilitet.

Läs mer
29.11.2016
Ekonomiska publikationer

Globala sektorrisker Q4 2016

För detta kvartal är resultatet åter negativt då åtta sektorer har nedgraderats och bara en uppgraderats.

Läs mer
09.11.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Mexiko

Svårare tider väntar.

Läs mer
17.10.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer landrisker Q3 2016

Oron återigen fokuserat på oljepriset.

Läs mer
23.09.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Latinamerika: Varför är exporten från tillverkningsindustrin alltjämt dämpad?

Fram till 2014 fick Latinamerikas export draghjälp av Kinas enorma aptit på råvaror och ökningen av de internationella priserna.

Läs mer
20.09.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Marocko: Ekonomin bromsar in - betalningstiderna blir allt längre

Som en uppföljning på enkäten om marockanska företags betalningsperioder som publicerades i maj 2015 presenterar vi resultatet av den andra utgåvan.

Läs mer
14.09.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Frankrike: Tillväxten tar en timeout

Tillväxten i Frankrike har tagit en timeout under Q2. Den politiska osäkerheten i Storbritannien, strejkerna i maj och översvämningarna i Paris är alla sannolikt bidragande orskaker till den överraskande inbromsningen. Tillväxten väntas dock att återhämta sig under Q3.

Läs mer
09.09.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Nordafrika

Jordbruk och spannmål beroende av naturens nåd.

Läs mer
05.09.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Central- och Östeuropa

Coface rankar de 500 största företagen i Central- och Östeuropa.

Läs mer
31.08.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama: Läkemedelssektorn i USA

Trots att USA har de högsta sjukvårdskostnaderna av alla industriländer (17,1% av BNP 2013) överträffas resultaten av andra avancerade ekonomier

Läs mer
30.08.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama betalningserfarenhet bland tyska företag 2016

Så långt, så bra, men djävulen finns i detaljerna.

Läs mer
22.08.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Kina - ökade kreditrisker

Sektorvinnare och förlorare

Läs mer
19.07.2016
Ekonomiska publikationer

Infografik Sektorriskbedömning Q2 2016

Ta del av vår infografik över sektorrisker för Q2 2016 där vi granskar 12 stora sektorer.

Läs mer
19.07.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer över globala sektorrisker juli 2016

Riskerna fortsätter att öka i tillväxtmarknaderna.

Läs mer
13.07.2016
Ekonomiska publikationer

Förenade Arabemiraten (UAE) - en ny era av långsammare tillväxt

Förenade Arabemiratens ekonomi är den mest diversifierade i Gulfregionen.

Läs mer
13.07.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama: Insolvens i Central- och Östeuropa

Företag i Central- och Östeuropa rapporterade solid ekonomisk samt en mer strukturerad tillväxt förra året.

Läs mer
08.07.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer Landrisker Q2 2016 - Kina och USA, ökade kreditrisker

Den globala ekonomin är fortfarande fast i en fälla av trög tillväxt trots en alltmer expansiv penningpolitik.

Läs mer
05.07.2016
Ekonomiska publikationer

Landriskbedömning Q2 2016

Coface hjälper dig att bedöma affärsrisker i 160 länder - Ladda ner vår världsomspännande landriskkarta.

Läs mer
04.07.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Sub-Sahara

Sub-Sahara har inte skonats av den tröga globala tillväxten som kännetecknas framförallt av nedgången i Kina samt råvarupriserna.

Läs mer
23.06.2016
Ekonomiska publikationer

Företagskonkurser i norra Europa: långsammare minskning 2016

Konkurserna minskade drastiskt i nästan alla länder i regionen under förra året, särskilt i de fyra länder i norra Europa (NER) vi granskar i detta Panorama.

Läs mer
02.06.2016
Ekonomiska publikationer

Coface årliga undersökning om betalningserfarenheter i Asien - ökade kreditrisker

Coface genomför årligen en undersökning för att analysera företagens betalningstrender och erfarenheter i 8 utvalda ekonomier i Asien och Stillahavsområdet.

Läs mer
26.05.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Frankrike

Är den franska ekonomin på väg mot återhämtning med minskade kreditrisker?

Läs mer
17.05.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Brasilien

Brasilien, ett land i djup recession inväntar besked om den nya regeringens åtgärder.

Läs mer
10.05.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Ungern: Är bolagen i startblocket för hållbar tillväxt?

Ungern presterar bra med tanke på kämpande ekonomier globalt sett.

Läs mer
14.04.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama stålsektorn – produktion till varje pris?

Solvensen inom stålsektorn är svagare än någonsin. Det finns ingen förbättring i sikte före 2018.

Läs mer
13.04.2016
Ekonomiska publikationer

Coface Barometer: Sektorrisker April 2016

För första gången uppdaterar Coface sin globala kvartalsvisa riskbedöming för 12 sektorer istället för 3 i 6 regioner.

Läs mer
29.03.2016
Ekonomiska publikationer

Landriskbedömning Q1 2016

160 länder under förstoringsglaset. Ladda ner vår uppdaterade landriskkarta.

Läs mer
29.03.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer landrisker Q1 2016 –ökade kreditrisker

Fyra element som kännetecknar den globala ekonomin i början av 2016: Svag tillväxt, avsaknad av inflationstryck, allt mer expansiv penningpolitik och ökad volatilitet på finansmarknaderna.

Läs mer
29.03.2016
Ekonomiska publikationer

Företag i tillväxtländer - Kan vi återigen tro på ett mirakel?

Halverad tillväxt mellan 2010 och 2015, kraftigt ökande skuldsättning, ökad exponering av valutarisk, växande brist och ökade kostnader för krediter, fallande exportinkomster (...)

Läs mer
18.03.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Kina: Coface årliga undersöking om betalningserfarenheter och kreditrisker

Sedan 2003 genomför Coface årliga undersökningar om företagens betalningserfarenheter i Kina. 2015 minskade de genomsnittliga kreditvillkoren åter, vilket återspeglar en mer försiktig inställning till att bevilja krediter till kunder. Den totala betalningserfarenheten i Kina försämrades och förblev mycket utmanande under 2015.

Läs mer
16.03.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Iran

En ny era efter upphävandet av sanktionerna.

Läs mer
03.03.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Tyskland

Den tyska ekonomin har bytt tillväxtmodell under de senaste åren. Medan den inhemska efterfrågan (särskilt den privata konsumtionen) var svag under större delen av 2000-talet, är det för närvarande (...)

Läs mer
27.01.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer Landrisker: Viktiga utmaningar 2016

Tillväxtländerna befinner sig nu i epicentrum, delvis på grund av överskuldsättning.

Läs mer
23.12.2015
Ekonomiska publikationer

Lägre lira och högre skuldsättning: en dålig mix för turkiska företag

Den turiska ekonomin ställdes inför flera utmaningar under 2015. Lägre lira och högre skuldsättning en kreditrisk.

Läs mer
16.12.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Polen – I fokus detaljhandeln

Hushållens konsumtion stödjer ekonomin men utmaningarna kvarstår.

Läs mer
09.12.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama: Den globaliserade vinmarknaden

Europa vacklar men står emot.

Läs mer
09.12.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer sektorrisk december 2015

I en situation med låg global tillväxt blandas dynamiken.

Läs mer
30.11.2015
Ekonomiska publikationer

Frankrike: Översikt Q3 2015

Svag men bekräftad - är det som bäst beskriver Frankrikes nuvarande tillväxt.

Läs mer
16.11.2015
Ekonomiska publikationer

PANORAMA EGYPTEN

Coface bedömer att tillväxten kommer att öka till 4,4% för 2015/2016

Läs mer
04.11.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Brasilien november 2015

Det finns ingen snabb lösning för krisen.

Läs mer
20.10.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama företagskonkurser i Polen

Stadig ekonomisk tillväxt leder till en hållbar minskning av företagskonkurser.

Läs mer
15.10.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama: En ljusare bild för solcellsenergin i Europa?

Energin från solceller i europa har utvecklats snabbt från och med 2010 tack vare nationella och EU-stöd för att främja etableringen i energilandskapet

Läs mer
15.10.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer: Sektorrisker oktober 2015

I en situation med låg tillväxt är den globala branschdynamiken blandad. I denna översikt analyserar vi fem stora sektorer.

Läs mer
16.09.2015
Ekonomiska publikationer

Gulfstaterna: olika reaktioner på samma chock

Vilka är effekterna av lägre oljepriser på ekonomierna inom Gulfstaterna. I detta panorama fokuserar vi på Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Bahrain. Vilka är de diversifieringsstrategier och regionens integration med den internationella handeln? Vi fokuserar även på livsmedels- och dryckessektorn i Förenade arabemiraten och fordonssektorn i Saudiarabien.

Läs mer
09.09.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama företagskonkurser i Västeuropa

Var återgången till tillväxt som observerats i Europa stark nog för att åstadkomma en varaktig minskning av företagskonkurser?

Läs mer
22.07.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama bilindustrin i Central- och Östeuropa

Fordonssektorn bidrar till den ekonomiska tillväxten i Central- och Östeuropa och har en betydande andel i regionens ekonomi.

Läs mer
13.07.2015
Ekonomiska publikationer

Globala landrisker

I detta panorama har vi undersökt den ekonomiska situationen och utsikterna för Afrika söder om Sahara

Läs mer
04.06.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer: Central- och Östeuropa

Insolvens i Central- och östeuropa

Läs mer
04.06.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Turkiet

Utmaningar i en värld av globala förändringar.

Läs mer
29.05.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer: Konkurser i Frankrike

Denna barometer anger de senaste trenderna för företags konkurser under de fyra första månaderna 2015 i Frankrike. Minskningen med -2,4% som noterades 2014 är en nivå som inte observerats sedan 2010 (-3,8%). De fyra första månaderna präglades av en återhämtning i antalet konkurser.

Läs mer
29.05.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama: mjölkkvoterna

Sedan införandet av mjölkkvoter 1984 tills avskaffandet 2015 har mjölkproduktionen genomgått många reformer.

Läs mer
18.05.2015
Ekonomiska publikationer

Marocko: Utmaningen från utvecklingsland till tillväxtekonomi

Marocko förblir stabilt i en alltmer instabil internationell miljö

Läs mer
18.05.2015
Ekonomiska publikationer

Marocko: Undersökning om betalningsfrister

Översikt av betalningspraxis i Marocko.

Läs mer
29.04.2015
Ekonomiska publikationer

Nyckeltal från undersökningen om betalningserfarenhet i Asien-Stillahavsområdet

Några nyckeltal från undersökningen visade tecken på en svag försämring.

Läs mer
22.04.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer - Globala sektor risker

Förändringarna i våra bedömingar speglar utvecklingen av världsekonomin sedan slutet av 2014 och präglas av apprecieringen av dollarn mot andra valutor, oljeprisets kollaps och den gradvisa återhämtningen i euroområdet.

Läs mer
15.04.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama -Den amerikanska bilindustrin: en riskfylld återhämtning?

Bilindustrin i USA som påverkades djupt av krisen 2007, verkar för närvarande befinna sig i en god cirkel i och med trenden av den ökande försäljningen. Men det finns visa risker som kan spåra ur sektorns ekonomi.

Läs mer
14.04.2015
Ekonomiska publikationer

Mexikanska ekonomin i motvind

Allt sedan undertecknandet av Pacto por Mexiko i december 2012, som slöts av de tre största politiska partierna, har landet bevittnat en mängd reformer.

Läs mer
08.04.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Global Landrisk

Avancerade ekonomier: stagnation är inte ödet för dem alla!

Läs mer
24.03.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Överblick Tjeckoslovakien

Tjeckoslovakien är tillbaka på snabbspåret.

Läs mer
17.03.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Brasilien -Företag på obestånd

Den ekonomiska situationen i Brasilien är alltjämt bräcklig.

Läs mer
09.03.2015
Ekonomiska publikationer

Företags förfallna betalningar i Kina på höga nivåer

80% av företagen påverkades under 2014

Läs mer
04.03.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Latinamerika

Hur påverkas Latinamerika av de fallande oljepriserna?

Läs mer
25.11.2014
Ekonomiska publikationer

Sektor Panorama: Läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin – vilka är effekterna vid en åtstramning?

Läs mer
06.11.2014
Ekonomiska publikationer

Panorama Polen

Polen är ett av de länder som inte noterat en tillbakagång under de senast åren. Företagskonkurser har dock varit på uppgång sedan 2008 med 883 konkurser under 2013 som är det högsta noterade resultatet under 9 år.

Läs mer
24.10.2014
Ekonomiska publikationer

Panorama oktober 2014

Panorama oktober 2014; en studie om världshandeln som alltjämt återhämtar sig 6 år efter krisens början.

Läs mer
29.09.2014
Ekonomiska publikationer

Panorama Förenade Arabemiraten

Panorama Förenade Arabemiraten
Anmärkningsvärd återhämtning efter skuldkrisen, men finansieringsbehoven är fortfarande höga

Läs mer
19.09.2014
Ekonomiska publikationer

Sektor Panorama: Europeiska flygbolag

Ser vi en början på en ny våg av konsolidering liknande den som inträffade i USA?

Läs mer
08.07.2014
Ekonomiska publikationer

Coface Panorama

Den brittiska återhämtningen – mirakel eller hägring?

Läs mer
10.06.2014
Ekonomiska publikationer

Panorama maj 2014

Betalningsmönster och branschrisker i Asien- StillahavsområdetLäs mer
15.05.2014
Ekonomiska publikationer

Panorama –Förändringar avseende SMF i Frankrike och Spanien

Ny barometer för företagskonkurser i Frankrike: en stiltje noterades från januari till april 2014 och antalet konkurser minskade med 2,3%. Denna barometer följs av en jämförelse mellan situationen för SMF i Frankrike och Spanien.

Läs mer
06.05.2014
Ekonomiska publikationer

Sektor barometer/Elektronikbranschen i Asien

Fokus på elektronikindustrin i framväxande Asien, en region som på bara några år har blivit något av en global verkstad för många tillverkare av elektroniska komponenter.

Läs mer
29.04.2014
Ekonomiska publikationer

2013 - ett utmanande år för företag i Östeuropa

Resultatet av en undersökning om konkurser i Central- och Österuopa, en region som upplevde en kraftig ökning av andelen konkurser under 2013.

Läs mer
27.03.2014
Ekonomiska publikationer

Vilka tillväxtländer kommer att ta över från BRICS?

Coface Panorama våren 2014
Under den globala krisen 2008-2009 riktades fokus på tillväxtländernas motståndskraft men omvälvande händelser har ägt rum i dessa länder sedan maj 2013.

Läs mer
10.03.2014
Ekonomiska publikationer

Undersökning av betalningserfarenhet och branschrisk i Kina

Betalningserfarenheten i Kina har försämrats under 2013 jämfört med 2012

Läs mer
21.02.2014
Ekonomiska publikationer

Franska vägtransporter, mellan ekonomiska svårigheter och strukturella problem

Vägtransportsektorn i Frankrike drabbades av nedgången i aktivitet i samband med Frankrikes 'double dip'. Trots förbättringar sedan 2008 har de inte kunna hitta sin väg ut ur svackan.Läs mer
28.01.2014
Ekonomiska publikationer

Panorama Kina 2014

Efter det tredje plenarsammanträdet vid det Kinesiska kommunispartiets 18:e centralkommitté i november har ett brett spektrum av reformplaner aviserats. Det finns tydliga signaler om att de kinesiska ansträngningarna för att omstrukturera ekonomin är mer än bara retorik.

Läs mer
14.01.2014
Ekonomiska publikationer

Är innovation nyckeln till framgång för den Franska och Europeiska textilindustrin?

Du finner här vår barometer som bedömer de risker som företag i fjorton viktiga industrisektorer i tillväxtekonomierna i Asien, Nordamerika och Västeuropa står inför. Vi har även inkluderat en analys med fokus på den europeiska textilindustrin. Denna traditionella industri påverkades tidigt av globaliseringen, och i synnerhet konkurrensen från utvecklingsländerna.

Läs mer
21.11.2013
Ekonomiska publikationer

Konkurser inom den franska byggbranschen

I detta Panorama, hittar du Coface barometer, som analyserar utvecklingen av franska konkursmässiga företag mellan november 2012 och oktober 2013.
Vi publicerar även en undersökning om konkurser i den franska byggsektorn som är överrepresenterade vad gäller konkurser jämfört med sin andel av marknaden.

Läs mer
13.10.2013
Ekonomiska publikationer

Bör vi satsa allt på asiatiska konsumenter?

PANORAMA LANDRISK - OKTOBER 2013
Denna publikation innehåller en studie över hushållens konsumtion i Asien.

Läs mer
26.09.2013
Ekonomiska publikationer

Biltillverkarna i Europa fokuserar på tillväxtländerna

Detta Panorama innehåller vår globala sektor barometer, som analyserar situationen i fjorton viktiga ekonomiska sektorer i tre av världens större regioner (EU, Nordamerika och framväxande Asien) genom en enda riskindikator. I Europa fortsätter riskerna att försämras, särskilt inom kemikalieindustrin på grund av de kvarstående problemen inom den europeiska industrin och även inom läkemedelsbranschen på grund av de finanspolitiska åtstramningsåtgärder som vidtagits av myndigheterna.

Läs mer
15.07.2013
Ekonomiska publikationer

Uppvisar Brasiliens ekonomi tecken på oroande svagheter?

Rankad sjua i världen i termer av BNP per capita, och den näst största tillväxtekonomin är Brasilien arketypen för ett tillväxtland. Men den brasilianska optimismen har varit hårt prövad under de senaste två åren. Kan motorn i den brasilianska ekonomin repareras?

Läs mer
20.06.2013
Ekonomiska publikationer

Vad har hänt med den Italienska affärsmodellen?

Panorama Landrisk - Juni 2013
En studie av den Italienska ekonomin med en analys av makro- och mikroekonomiska faktorer.
Vi presenterar även en uppdaterad landriskbedöming.

Läs mer
04.06.2013
Ekonomiska publikationer

Centraleuropeiska företag i kris

Detta Panorama innehåller resultatet av vår bevakning av 'Företag på obestånd' från och med April 2012 till april 2013. Den innehåller även resultatet av en undersökning om konkurser bland östeuropeiska länder, en region som upplever en kraftig ökning av konkurser.

Läs mer
18.04.2013
Ekonomiska publikationer

I fokus e-handel / branschfördelning

Coface är glada att tillkännage publiceringen av den andra Sektor Panorama, rapporten med fokus på e-handel och branschfördelning.

Läs mer
20.03.2013
Ekonomiska publikationer

Förändring av landrisker

I detta Panorama belyser Coface den radikala omvandlingen av risker i flera tillväxtländer. Medan traditionella landrisker har minskat påtagligt är det tre nya risker som behöver bevakas.

Läs mer
20.03.2013
Ekonomiska publikationer

Radikal omvandling av risker i flera tillväxtländer

I detta Panorama belyser Coface den radikala omvandlingen av risker i flera tillväxtländer. Medan traditionella landrisker har minskat påtagligt är det främst tre nya risker som behöver övervakas.

Läs mer
07.02.2013
Ekonomiska publikationer

Coface Landriskkonferens 2013

Den 22 januari anordnades den 17:e landriskkonferensen i Paris.
Den bekräftade komplexiteten i en situation där världen mer än någonsin verkar vara uppdelad i avancerade- kontra tillväxtländer.

Läs mer
03.12.2012
Ekonomiska publikationer

I fokus Stålindustrin

Sektor Panorama, en ny publikation från Coface som utkommer varje kvartal och som fokuserar på branschriskerna i världen.

Läs mer
18.10.2012
Ekonomiska publikationer

Indien: Konjunkturavmattning

Den indiska ekonomin fortsätter att snurra men hindras av den långsamma reformtakten.

Läs mer
Sidans topp