Coface garanterar en smidig internationell handel
14.01.2014
Ekonomiska publikationer

Är innovation nyckeln till framgång för den Franska och Europeiska textilindustrin?

Är innovation nyckeln till framgång för den Franska och Europeiska textilindustrin?
Vi avslutar 2013 med vår tredje Sektor Panorama.

Du finner här vår barometer som bedömer de risker som företag i fjorton viktiga industrisektorer i tillväxtekonomierna i Asien, Nordamerika och Västeuropa står inför. Vi ger även en omfattande översikt av utvecklingen inom distribution, elektronik, metaller, fordon, läkemedel och tjänster.

Vilka är de betydande förändringarna för det fjärde kvartalet 2013?

 

SEKTOR BAROMETER

>>Hushållens konsumtion stödjer distributions- och fordonssektorn där risknivåerna förbättrats. 

>>Tjänstesektorn i framväxande Asien med en lägre riskprofil släpar inte efter.

>>Situationen för dessa sektorer i Västeuropa är alltjämt svår men håller på att stabiliseras.

 

Innovation – nyckeln till framgång för textilbranschen?

I samband med globaliseringen genomgick textilindustrin långtgående strukturella förändringar i ett tidigt skede. Globaliseringen har lett till en omfattande internationalisering av produktionsprocesser inom denna sektor och även konkurrens från utvecklingsländer. Detta drabbade europeiska och Franska företag.  Dessutom har successiva kriser minskat efterfrågan på textilier. För att möta denna efterfrågechock  granskade tillverkarna sin  försörjningsstrategi  för att förstärka kapaciteten vad gäller produktdifferentiering. Kärnan i denna omorientering var innovation, vilket framgår av investeringarna i tekniskt textil.  Detta har öppnat upp nya marknader och förändrat den traditionella bilden av branschen.

Ladda ned denna publikation : Är innovation nyckeln till framgång för den Franska och Europeiska ... (346,37 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp