Coface garanterar en smidig internationell handel
04.06.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer: Central- och Östeuropa

Barometer: Central- och Östeuropa

Företagskonkurser stabiliserade med en mindre nedgång med 0,5% som det regionala genomsnittet. Vårt scenario förutsätter att företagen ska uppleva ytterligare gradvis minskning av konkurser i år inför goda utsikter för den inhemska efterfrågan och mer synlig återhämtning av euroområdet som CEE: s viktigaste handelspartner.

Ladda ned denna publikation : Barometer: Central- och Östeuropa (1,11 MB)
Sidans topp