Coface garanterar en smidig internationell handel
22.04.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer - Globala sektor risker

Barometer April

Förändringarna i våra bedömingar speglar utvecklingen av världsekonomin sedan slutet av 2014 och präglas av apprecieringen av dollarn mot andra valutor, oljeprisets kollaps och den gradvisa återhämtningen i euroområdet. Dessa trender har haft återverkningar på de flesta av de sektorer vi bevakar.

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

Sektor barometer
Sektor -Riskbedömning

Livsmedelsindustrin

Kemikalieindustrin

Byggsektorn
Energisektorn
Metaller
Transport

 

Ladda ned denna publikation : Barometer - Globala sektor risker (1,10 MB)
Sidans topp