Coface garanterar en smidig internationell handel
29.05.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer: Konkurser i Frankrike

Barometer Maj 2015

Denna barometer anger de senaste trenderna för företags  konkurser under de fyra första månaderna  2015 i Frankrike. Minskningen med -2,4% som noterades 2014 är en nivå som inte observerats sedan 2010 (-3,8%). De fyra första månaderna präglades av en återhämtning i antalet konkurser (+1,6% jämfört med samma period 2014). Detta är dock delvis ett resultat efter artificiellt låga siffror i december förra året.

 

Bortsett från denna tillfälliga effekt är trenden fortsatt god med en årlig minskning på 2,7% i slutet av mars 2015 jämfört med föregående år. Den finansiella kostnaden, det vill säga leverantörsskulderna, har också minskat, liksom antalet anställda som berörs.

 

Denna allmänna trend döljer betydande skillnader vad gäller branschtilhörighet. Konkurserna fortsätter att öka inom byggsektorn. Medan företagen alltjämt drar nytta av lägre lånekostnader lider vissa av dem fortfarande av alltför svag efterfrågan. Detta gäller särskilt för verksamheter inom detaljhandeln, ett tecken på att den senaste tidens återhämtning i hushållens konsumtion alltjämt är bräcklig.

Ladda ned denna publikation : Barometer: Konkurser i Frankrike (1,85 MB)
Sidans topp