Coface garanterar en smidig internationell handel
08.07.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer Landrisker Q2 2016 - Kina och USA, ökade kreditrisker

Barometer Landrisker Q2 2016 - Kina och USA, ökade kreditrisker

Goda tillväxtsiffror  i Europa, återhämtning av många tillväxtekonomiers  valutor och oljepriserna: det fanns ett ökande antal tecken på ett lugn i våras, före den brittiska  folkomröstningen. Detta lugn var endast skenbart då så många ’mikro’ risker visades så snart vi började skrapa på denna ’makro’ yta. De två största ekonomierna i världen, USA och Kina, vars landriskbedömning har nedgraderats till A2 respektive B2 illustrerar denna tendens perfekt. BNP-tillväxten, detaljhandeln och industriproduktionen, visar på att tillväxten i Kina håller på att stabiliseras, men företagskonkurserna ökar kraftigt. I USA, dolt bakom kontinuerlig minskning av arbetslösheten finns det företag vars lönsamhet urholkas och som investerar mindre.

Men parallellerna mellan Kina och USA avstannar där eftersom dessa "mikro" sårbarheter  är olika på de två sidorna av Stilla havet. I Kina lider företag av överkapacitet och överskuldsättning som kommer att ta tid att minska, medan problematiken för företagen i USA är mer cyklisk än strukturell. Sex år efter början av återhämtningsprocessen de dragit full nytta av har vändpunkten nåtts och resulterat i en ökning av konkurser i början av 2016, detta för första gången sedan 2010.

 

Om vi lägger till Japan (nedgraderades till A2 i mars), är det därför de tre största ekonomierna som ser sina företags kreditrisker öka denna första del av halvåret. Föga förvånande påverkas asiatiska länder av den kinesiska nedgången (nedgradering av Sydkorea, Hongkong, Singapore och Taiwan).

Innan den brittiska folkomröstningen var Europa  en härold av goda nyheter:  landriskbedömning  av Frankrike och Italien har uppgraderats  till A2 respektive A3.

Central- och Östeuropa gynnas av återhämtningen i euroområdet: Rumänien, Slovenien, Litauen och Lettland har omklassificeras.

I Europa bör därför företagen hålla en positiv tillväxttakt under de närmaste månaderna om inte konsekvenserna av den brittiska folkomröstningen och många andra politiska osäkerheter förstör festen.

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail: justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Barometer Landrisker Q2 2016 - Kina och USA, ökade kreditrisker (835,20 kB)

Se även


Barometer Landrisker Q2 2016: Kina och USA, två giganter på lerfötter.

Sidans topp