Coface garanterar en smidig internationell handel
29.03.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer landrisker Q1 2016 –ökade kreditrisker

Barometer ökade kreditrisker

Trög tillväxt, avsaknad av inflationstryck , allt mer expansiv penningpolitik  och ökad volatilitet på finansmarknaderna ; dessa är fyra element som kännetecknar  den globala ekonomin i början av 2016. Detta verkar vara ett nytt fenomen för alla länder med ett undantag, Japan, som har befunnit sig i denna situation under 20 år. Lärdomarna från Japan ger en svag grund för optimism. Även om penningpolitiken har varit mycket expansiv under en lång tid har det varit otillräckligt för att kick- starta  tillväxten, då tillhandahållandet av billiga krediter för att stimulera efterfrågan inte är till någon nytta för att absorbera överkapaciteten på utbudssidan. Allteftersom tiden går blir dess skadliga biverkningar allt tydligare eftersom överskottslikviditeten den skapar ger upphov till volatilitet på finans- och fastighetsmarknaderna. Det verkar mycket svårt för ett land som har fallit i stagnationsfällan att dra sig ur den.

 

En klen tröst för företag

Det faktum att finansieringsvillkoren är fortsatt mycket gynnsamma ger dem möjlighet att överleva i en ’japaniserad’ eknomi. Detta bekräftas även av nedgången av företagskonkurser i de flesta utvecklade ekonomier under de senaste månaderna trots en måttlig nivå av tillväxt.

 

Den globala ekonomin i början av 2016 påverkas alltjämt av effekterna av oregelbundna varuprisfluktuationer i tillväxtländer. Efter Latinamerika och Afrika är det nu Mellanöstern och Asien som drabbas.

 

Uppdaterad riskbedömning

På den negativa bevakningslistan: Saudiarabien A4 och Kuwait A2.

Nedgradering: Oman till A4, Kazakhstan till C, Malaysia till A3 och Armenien till D, samt Japan, nu till A2.

 

Sammanfattning/

Den globala ekonomin ’japaniseras’

Barometer – förändring av landrisker

Landriskrapporter – 10 länder som inkluderas

 

 

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
 Tel : +33 1 49 02 16 29
 Mail : maria.krellenstein@coface.com 
  
 Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

Ladda ned denna publikation : Barometer landrisker Q1 2016 –ökade kreditrisker (2,75 MB)
Sidans topp