Coface garanterar en smidig internationell handel
17.10.2016
Ekonomiska publikationer

Barometer landrisker Q3 2016

Barometer landrisker Q3 2016
 Oron återigen fokuserat på oljepriset

 

I  början av sommaren var idén om att Storbritannien skulle lämna EU osannolik. Brexit-chocken den 23 juni skakade de globala finansmarknaderna.  Allas ögon vände sig då till Storbritannien, men den brittiska premiärministern Theresa May har endast meddelat att hon kommer att utlösa Artikel 50 före utgången av mars 2017. Arbetet med att dra sig ur EU kommer då att börja och kommer teoretiskt  sett att ta två år. I själva verket kan det visa sig ta mycket längre tid. Föga förvånande har denna chock föranlett oss att revidera vår riskbedömning av landet ned till A3 och en potentiellt oroande negativ inverkan när Storbritannien faktiskt lämnar EU.

 

Förutom  Brexit finns ett antal osäkerheter som fortsätter tynga den globala ekonomin. Den svaga globala handeln är återigen i centrum för diskussionen och en stark återhämtning är inte att förvänta. Dessutom noterades inte någon kraftig återhämtning av oljepriserna (knappt 50 dollar per fat för Brent), vilket har lett till ytterligare nedgraderingar av flera länder vars verksamhet är nära relaterat till utvecklingen på oljemarknaden och mer allmänt till råvaror (Nigeria, Oman, Mongoliet, Trinidad och Tobago). Det sista OPEC-mötet den 28 september ledde till en överenskommelse om en produktionsnivå på cirka 33 miljoner per fat per dag (MBD). Trots att det betecknas som ’historiskt’ är det dock osannolikt att överenskommelsen kommer att hota förekomsten av svaga marknadsfundament och kommer endast leda till en måttlig ökning av oljepriserna. Detta eftersom OPEC-länderna fortfarande måste komma överens om sina produktionsmål  den 30 november.  I slutet av året kommer dessutom fokus att ligga på Fed.

 

Det finns dock några relativt goda nyheter från Brasilien och Ryssland. Även om dessa ekonomier fortsätter att möta en mycket svår situation  verkar den lägsta punkten i makroekonomiska termer ligga bakom dem, och dessa länder verkar nu redo att successivt gå in i en period av konvalescens. Några tecken på förbättring på företagsnivå har dock ännu inte noterats.

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

 Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail : justine.lansac@coface.com

 

Ladda ned denna publikation : Barometer landrisker Q3 2016 (822,92 kB)
Sidans topp